Bransjestatistikk

Bransjestatistikk

Norboat gir deg oversikten

Import og eksport

Har du spørsmål eller ønsker du oppdatert statistikk på import- og eksporttall, kan du ta kontakt med oss. Norboats medlemsbedrifter kan få tilgang til statistikker utarbeidet og levert av ICOMIA - The International Council of Marine Industry Associations. Dette finner du i menyen til høyre under medlemsfordeler, eller ved å klikke her.

Kontaktperson

Leif Bergaas, Daglig Leder, bergaas@norboat.no, 900 17 900

Fritidsbåtregister

Norge mangler et obligatorisk fritidsbåtregister, og det er begrenset med tallmateriale som viser oversikt over antall fritidsbåter i Norge. Norboat er positive til et obligatorisk fritidsbåtregister, og ser flere fordeler enn ulemper med et slikt register. Dette vil også bidra til at vi får eksakte tall.  

I mangel av et slikt register presenterer vi her Båtlivsundersøkelsene fra 2012 og 2018. Undersøkelsene er et samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norboat, Arena Fritidsbåt, Båtmagasinet, Fender Marine, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Norsk Test og KNBF, og ble finansiert gjennom støtte fra Nærings- og Handelsdepartementet.

Båtlivsundersøkelsen estimerer etter beste evne masse tall og statistikk om antall fritidsbåter i Norge, og deres bruk, samt holdningene til den jevne båtbruker. Alle rapportene ligger lenger ned på siden her. Vi anbefaler også å se videoen som beskriver de viktigste funnene i båtlivsundersøkelsen 2018.


Båtlivsundersøkelsen 2018