BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Årets båtkommune

Årets båtkommune 2019

04.04.2019

Midsund kommune er årets båtkommune

Årets båtkommune

Midsund kommune er kåret til Årets båtkommune 2019 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen. Prisen ble delt ut under Norges største båtmesse, Sjøen for Alle.

– Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for tre år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller president i Kongelig Norsk Båtforbund, Egil Kr. Olsen. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

Vinneren av årets båtkommune 2019, er Midsund kommune i region Nordvest. I juryens begrunnelse står følgende:

Midsund kommune har lagt opp til et tett og godt samarbeid med båtforeningene for å tilrettelegge for fritidsbåtlivet, som har gitt tydelige resultater. Blant annet har kommunen i samarbeid med båtforeningen i sentrum, lagt ut flytende gangvei og gjestehavn – og tilrettelagt for så vel de båtinteresserte innbyggerne som turistene. Midsund kommune viser stor vilje – og evne – til å investere i fritidsbåtlivet, og er vinner av Årets båtkommune 2019.

Med om lag 2000 innbyggere, har Midsund gjort en hel del for det maritime miljøet med de midlene de har til rådighet. Gode havner, og kommuner som tilrettelegger for dette, er med og aktiviserer hele kyst-Norge. Samarbeidet mellom kommunen og båtforeningene i Midsund viser at man kan skape et yrende båtliv langs hele kysten vår, og stimulere til at enda flere kan oppleve Norge gjennom sjøveien, dersom viljen er til stede.

Det er mange kommuner som har gjort et godt arbeid også i år, og blant store og små finnes verdige kandidater for fremtiden. I år velger juryen å hedre Midsund kommune for deres vilje til å skape aktivitet og fritidsmuligheter i en liten kommune, som jobber løsningsorientert og velvillig for å tilrettelegge for båt- og naturopplevelser til sjøen og på land.

På bildet, her fra utdelingen på Sjøen for Alle.

F.v. Egil Kr. Olsen, president KNBF, Thor Messel (Kystverket), ordfører Odd Helge Gangstad, Erik Brauner (Norboat) og Vetle Børresen (Båtens Verden).