BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Fakta om båtlivet - Båtlivsundersøkelsen

Fakta om båtlivet i Norge - Båtlivsundersøkelsen

Her finner du resultatene fra Båtlivsundersøkelsen. Den nyeste undersøkelsen er gjennomført i 2022, og publisert 29.03.2023. Her finner du både undersøkelsen fra 2023, 2018 og 2012. 

1.067.000 fritidsbåter

Norge er et fantastisk land som oppleves best med fritidsbåt. Norge har ca 100.000 km kystlinje, og estimert 1.067.000 fritidsbåter i Norge.

Siste undersøkelse i 2023 er et spleiselag og realisert ved støtte fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Miljødirektoratet, NORBOAT, Båtens Verden, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Norsk Test, Plug, Tryg Forsikring, Telenor Kystradio, Ryfylke Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd og KNBF.

Båtlivsundersøkelsen estimerer etter beste evne masse tall og statistikk om antall fritidsbåter i Norge, og deres bruk, samt holdningene til den jevne båtbruker. Alle rapportene ligger lenger ned på siden her. Vi anbefaler også å se videoen som beskriver de viktigste funnene i båtlivsundersøkelsen 2023 og 2018.

Hovedfunnene

2023

2018 tallene: