BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Fakta om båtlivet

Fakta om båtlivet i Norge

Her finner du resultatene fra Båtlivsundersøkelsen. Undersøkelsen ble sist publisert i 2018. Her finner du både undersøkelsen fra 2018 og 2012. 

1.000.000 fritidsbåter

Norge er et fantastisk land som oppleves best med fritidsbåt. Visste du at vi har ca 100.000 km kystlinje, og snart 1.000.000 fritidsbåter i Norge? Ingen andre land har så mange fritidsbåter i forhold til folketall som vi, og fortsatt er det god plass til flere fritidsbåtskippere, småmatroser, og øvrig mannskap. 

Båtundersøkelsen er et samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norboat, Arena Fritidsbåt, Båtmagasinet, Fender Marine, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Norsk Test og KNBF, og ble finansiert gjennom støtte fra Nærings- og Handelsdepartementet.

Båtlivsundersøkelsen estimerer etter beste evne masse tall og statistikk om antall fritidsbåter i Norge, og deres bruk, samt holdningene til den jevne båtbruker. Alle rapportene ligger lenger ned på siden her. Vi anbefaler også å se videoen som beskriver de viktigste funnene i båtlivsundersøkelsen 2018.

Hovedfunnene