BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Autorisasjon

Norboat autorisasjon

Her finner du alt om autorisasjon, søknadsskjemaer, årsrapportering mv

Hva er Norboats autorisasjonsordning?

Norboat har som en av sine målsetninger å bidra til at varer og tjenester som blir tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet - i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter - skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert autorisasjonsordninger, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen fritidsbåtbransjen, og for det andre stimulere til at de som velger å la seg autorisere skal være foretrukne leverandører av varer og tjenester.

Ordningen setter spesielt fokus på at:

  • Autoriserte bedrifter skal disponere personell med relevant og nødvendig faglig kompetanse.
  • Autoriserte bedrifter skal disponere fasiliteter som er egnet for typen virksomhet.
  • Autoriserte bedrifter skal følge en definert og akseptabel standard.
  • Autoriserte bedrifter skal utvise god forretningsskikk.

Ordningen består av fem ulike autorisasjoner:

  • Autorisert Plastreparasjonsverksted
  • Autorisert Marinemotorverksted
  • Autorisert Båtmegler
  • Autorisert Gassinstallasjonsverksted
  • Autorisert Båttakserer

Norboat arbeider kontinuerlig med å forbedre de eksisterende ordningene, samtidig som vi vurderer etablering av nye.

Vi tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte bedriftene skal bety økt trygghet for forbruker og økt sikkerhet til sjøs.

Du finner til enhver tid alle våre autoriserte medlemmer og øvrige medlemmer i kartet nederst på våre sider. 

Hvordan kan jeg bli autorisert?

Innen hver av autorisasjonsdisiplinene er det et spesifikt regelverk som gjelder. I tillegg er det utarbeidet et generelt regelverk, som gjelder for alle autorisasjonene.

Dersom du skal søke om autorisasjon må du først gjøre deg kjent med de gjeldende regelverkene. Regelverkene finner du her:

 

Regler for autoriserte - generelle bestemmelser

Regler for autorisert plastreparasjonsverksted

Regler for autoriserte marinemotorverksteder

Regler for autoriserte båtmeglere

Regler for autoriserte gassinnstallatører

Regler for autoriserte Båttakserere


Årsrapportering for Autoriserte

Årsrapportering åpner i midten av september. Norboat Autoriserte bedrifter skal innen den 1. oktober hver år sende inn årlig rapportering i henhold til retningslinjene innen den enkelte...

Kvalitet på verksteder

Storebrand og Gjensidige anbefaler sine kunder å benytte Norboat autoriserte verksteder ved skadeuhell

Søknad, regelverk mm autoriasjon Marinemotorverksted

Regler for Autoriserte - Marinemotorverksted Revidert: 10.02.2012 Formål: Norboat Marinemotorautorisasjon har som formål å bidra til at profesjonelle aktører i fritidsbåtbransjen gjennomfører...

Søknad, regelverk mm autorisasjon Plastreparasjonsverksted

Regler for autoriserte - plastreparasjonsverksted Revidert: 19.12.2012 Formål: Norboat Plastautorisasjon har som formål å bidra til at profesjonelle aktører i fritidsbåtbransjen gjennomfører...

Søknad, regelverk mm autorisasjon som Båtmegler

REGLER OM NORBOAT-AUTORISASJON AV BÅTMEGLERE Revidert 10.12.2018 § 1. Generelle regler 1.1 NORBOAT AS - Båtbransjeforbundet I Norge (heretter kalt NORBOAT) kan meddele NORBOAT-autorisasjon for...

Søknad, regelverk mm autorisasjon Gassinnstallatør

Regler for Autoriserte - Gass. Revidert: 10.02.2012 Formål: Norboat Gassautorisasjon har som formål å bidra til at profesjonelle aktører i fritidsbåtbransjen gjennomfører sitt arbeid på en...

Søknad, regelverk mm autorisasjon Båttakserer

REGLER OM NORBOAT-AUTORISASJON AV TAKSTMENN FRITIDSBÅT (vedtatt april 2018, rev januar 2020) § 1.  Generelle regler 1.1   NORBOAT AS - (heretter kalt NORBOAT) kan meddele NORBOAT-autorisasjon...

Samarbeide med RS

En av fordelene med Norboat autorisasjon er vårt utmerkede samarbeide mellom autoriserte verksteder og Redningsselskapets skøyter. Pr 2019 strekker samarbeidet seg fra grensen mot Sverige i Øst til...