Årsrapportering for autoriserte

Årsrapportering

Norboat autoriserte bedrifter skal innen den 1. oktober hver år sende inn årlig rapportering i henhold til retningslinjene innen den enkelte autorisasjons-disiplin. Her finner du skjemaene


Årsrapportering Marinemotorverksted

Enter text here

Årsrapportering Plastreparasjonsverksted

Enter text here

Årsrapportering Båtmegler

Enter text here

Årsrapportering Gassinstallatør

Enter text here