BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Drukningsulykker går ned

Drukningsulykker går ned 

14.05.2019

Det har aldri vært flere fritidsbåter, og aldri før har flere opplevd båtlivets gleder. På tross av dette  går drukningstallene med fritidsbåt ned.

SHT rapporten

Statens Havarikommisjon for transport har i 2018 undersøkt samtlige fritidsbåtulykker, med hovedvekt på ulykker der en eller flere personer har omkommet. Samtidig har de undersøkt historiske data fra perioden 2008-2017, som sammenligningsgrunnlag. 

Bruken av fritidsbåt, og antallet fritidsbåter i Norge, har steget voldsomt i samme periode. Samtidig har ulykksstatistikken også steget. Trenden viser allikevel en nedgang i antall omkomne fra fritidsbåt, hvilket er meget positivt sett i lys av den voldsomme økningen i båtbrukere.

I lenkene under kan du lese og laste ned hovedrapporten, rapporten som gransker de ulykkene med omkomne, samt rapporten som viser de historiske data. 

Noen hovedtrekk

Historiske data for perioden 2008-2017, alle ulykker

  • det er registrert ca 1200 fritidsbåtulykker/-hendelser
  • det har vært en økning av antall ulykker, men en nedgang i antall omkomne. Fremdriftshavari og grunnstøting representerer de hyppigste ulykkene. 
  • det er registrert 367 omkomne i ti års perioden, og resultatene viser en nedadgående trend

Omkomne i 2018

  • Det er en nedgang i antall drukninger ifm fritidsbåt i 2018 sammenlignet med tidligere år, på tross av sterkt økende antall fritidsbåter og rekordstor båtbruk. 
  • Halvparten av de omkomne druknet etter at de hadde falt over bord eller kantring, disse var ikke ruspåvirket.
  • En femtedel omkom ifm at båten gikk på grunn eller kolliderte. Ruspåvirkning, tusmørke og høy fart er tre kjenntegnende faktorer.
  • En femtedel omkom som følge av at de falt i sjøen mellom fortøyd båt og flytebrygge om natten, etter festing.