BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Skal du kjøpe eller selge bruktbåt

Skal du kjøpe eller selge bruktbåt

Det er mange grunner til å la en autorisert båtmegler gjøre jobben for deg. Båtmeglere tilknyttet Norges Båtmeglerforening er alle autorisert av Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge.

Norboat autorisert

Det er mange fordeler ved å benytte en Norboat autorisert Båtmegler.

Du vurderer kanskje å legge ut båten din for salg eller kjøpe brukt fra en privatperson? De fleste av oss benytter en eiendomsmegler ved salg eller kjøp av hus og hytte. Vi gjør det slik – nærmest som en selvfølge – på grunn av trygghet, god markedsføring og riktig oppgjør. Så hvorfor ikke sørge for den samme profesjonaliteten og tryggheten ved et båtsalg eller båtkjøp? En profesjonell og autorisert båtmegler gjør jobben for deg og tar hånd om hele prosessen fra start til slutt. Du som kunde kan være trygg på at oppdraget blir utført innenfor rammene av god forretningsskikk, og at gjeldene lover og forskrifter blir ivaretatt.

En BMF-megler kan også utføre takst og/eller tilstandsrapport, fortrinnsvis på båter han eller hun ikke har megleroppdrag på. Målsetningen er å få på plass Norboat-autoriserte takstmenn som kan ta takst/tilstandsrapport på båter som BMF-meglerne har for salg.

Vårt mål er å gjøre båthandelen trygg og sikker for både selger og kjøper.

Se derfor etter NORBOAT autorisasjonsskilt dersom du skal selge eller kjøpe båt! Oversikten finner du i kartet nederst på alle Norboats sider

BMF - Norges Båtmeglerforening

Norges Båtmeglerforening sørger for:

  • Du som kjøper en bruktbåt, får selgers opplysningsskjema, som er selgers egenerklæring om tilstand, samt opplysninger om båtens utstyr, mål osv.
  • Du er sikret en kjøpekontrakt av høy kvalitet. Kjøpekontrakten er utviklet av erfarne advokater. Forbrukerkjøpsloven gjelder ved alle kjøp og salg mellom privatpersoner hvor megler er mellommann. Loven er streng, og derfor er det er viktig med en god kontrakt som sikrer både kjøper og selger.
  • Du som selger, og megleren, vil signere på en formidlingsavtale/oppdragsavtale før båtsalget starter. Avtalen omtaler varighet, provisjon til megler, markedsføring etc.
  • Du som kjøper en bruktbåt er sikret en ryddig overtagelse. Så sant det er praktisk mulig, vil megleren vil være med på en gjennomgang av båten og en prøvetur ved overlevering. Møtet blir avsluttet med at dere begge signerer en overleveringprotokoll.
  • Oppgjøret blir satt på en klientkonto hos den autoriserte båtmegleren, slik at dine midler ikke blandes med bedriftsmidler. Dine midler blir stående på klientkontoen inntil båten er overlevert og godkjent av kjøper.
  • Du er sikret en profesjonell megler. For å beholde autorisasjonen, må megleren hvert år levere en erklæring fra regnskapsfører til Norboat om at klientkontoen er intakt. Megleren må også ha aksjekapital i behold og sende inn årsregnskap. I tillegg må megleren ha vandelen i orden, ikke ha noen rettslige saker på seg og ha faglig kompetanse (minst fem år). Større bedrifter må også levere revisorerklæring. Autorisasjonen som gis er personlig – og gjelder derfor ikke for firmaet.

Du finner de autoriserte i kartet nederst på siden

Scroll ned til kartet, huk av for autorisert båtmegler!