BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Båtførerprøven blir igjen valgfag

Båtførerprøven blir igjen valgfag 

28.05.2019

Som en del av fagfornyelsen tas båtførerprøven inn i valgfaget natur, miljø og friluftsliv. – Det å kunne ferdes i båt langs kysten og på innsjøer er en viktig del av friluftslivet vårt. Ved å ta dette inn som valgfag vil flere få kunnskap og ferdigheter som gjør båtlivet tryggere for en selv og andre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Pressemelding

Pressemelding fra Regjeringen, Dato: 15.05.2019, Nr: 138-19

– I forrige skoleår kunne skolene rundt i landet tilby opplæring i 15 forskjellige valgfag, og vi ser at faget Natur, miljø og friluftsliv er et populært valg for mange elever, sier Sanner.

Båtførerprøven er obligatorisk for alle personer født etter 1. januar 1980 som skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller fritidsbåt med en motor på mer enn 25 hestekrefter. For å kunne ta båtførerprøven må man ha kunnskap og ferdigheter innenfor temaer som sjømannskap og sjømerker, regler til sjøs, navigasjon, kartlesing og nødsituasjoner til sjøs.

Valgfag er populært blant elevene
Undersøkelser har vist oss at valgfagene er populære blant elevene på ungdomstrinnet, og at fagene bidrar til trivsel og motivasjon. Undersøkelser viser at elevene trives i valgfagstimene.

Forskere har påpekt at det er knyttet til at valgfagene er praktiske, representerer noe annet enn de ‘vanlige’ timene i klasserommet, og gir elevene mulighet til å velge etter interesse. Samtidig har valgfagene læreplaner og kompetansemål, og de skal vurderes med tellende karakter.

– Over 60 prosent av elevene som valgte valgfaget natur, miljø og friluftsliv i fjor var gutter, og jeg tror at med båtførerprøven vil faget kunne rekruttere og motivere enda flere elever. Båtførerprøven vil bli et viktig supplement til dagens tilbud, sier Sanner.

Les pressemeldingen på www.regjeringen.no

Norboat er positive

Leif Bergaas, daglig leder i Norboat ønsker ordningen meget velkommen.

Endelig kommer det, og ønskes velkommen som en del av det forebyggende arbeidet mot fritidsbåtulykker.

- Med 100.000 km kystlinje og tett opp mot 1 mill. fritidsbåter så er båt og båtliv en viktig del av det norske folks fritidsaktivitet.  Og ifølge reiselivsnæringen tyder det på at stadig flere velges Norgesferie. 

Norboat er opptatt av sikkerhet for alle fritidsbåtbrukere.