BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Norboat

Dine opplysninger

Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge tar ditt personvern på alvor. Vi vil derfor benytte anledningen til å informere deg om hvordan vi forholder oss til GDPR regelverket.

Norboat har til enhver tid register over alle medlemmer i NBF, NBL og MIF, og som benytter seg av servicetjenestene Norboat tilbyr. Dette lagres i vårt CRM system og er helt nødvendig for at vi skal kunne tilby gode og hensiktsmessige servicetjenester til våre medlemmer.  Disse opplysningene består av:

Når du bruker nettsiden vår (gjelder innlogging på medlemsnettet) og/eller er i kontakt med oss via nyhetsbrev, mail eller telefon vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler knyttet til medlemmer og andre som benytter våre servicetjenester er medlemsansvarlig Thomas Nicolai Bjønness. Behandlingsansvarlig for ansattes personopplysninger, samt personopplysninger vedrørende søknader og annet er daglig leder Leif Bergaas. Kontaktinformasjonen til Norboat er:

Adresse: Norboat AS, Veritasveien 9

E-post: post@norboat.no

Telefon: 23 08 62 80

Organisasjonsnr.: 933952622

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du medlemsansvarlig tnb@norboat.no

 

1.       Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.1.       Sende ut nyttig informasjon om vår virksomhet, nyhetsbrev, kurs, autorisasjoner, samarbeid med øvrige offentlige instanser og annen informasjon vi antar er nyttig for deg og din bedrift. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

1.2.       Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

1.3.       Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

1.4.       Ved innlogging på våre nettsider lagres informasjon om hvilken bruker (epostadresse) som har logget seg inn, hvilke sider som er besøkt og antall besøk. Dette brukes for å analysere og forbedre våre medlemssider.

2.       Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Alle ansatte i Norboat fungerer som databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3.       Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4.       Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss pr epost eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på post@norboat.no

5.       Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6.       Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.