BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Kvalitetssikrede verksteder

Kvalitet på verksteder

Norboat autoriserte verksteder gir trygghet

Reparasjon av båt

Når du skal velge verksted for reparasjon og service av din båt, bør du forsikre deg om at firmaet er autorisert av Norboat. Det gir trygghet og sikrer at arbeidet blir profesjonelt utført.

Den oppfatningen deler også forsikringsselskapene Gjensidige og Storebrand, som har en klar oppfordring til båtfolket:

– Det produktet vi skal tilby våre kunder avhenger av gode og stabile verksteder langs kysten, med nødvendig kompetanse og som vil gi kvalitet i tjenestene som leveres. Norboats autorisasjonsordning står sentralt for å kvalitetssikre verkstedene og at kompetansen opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. Vi setter de autoriserte verkstedene øverst på lista ved reparasjon av båter, og denne praksisen vil vi opprettholde og videreutvikle i fremtiden, forteller teknisk fagkonsulent for båt, Jan-Egil Hektoen i Gjensidige.

Dessverre er det ingen offentlige krav til kompetanse for båtverksteder på lik linje som et bilverksted. Vi som forsikringsselskap har et ansvar i å anbefale valg av verksted som kvalitetssikrer en god skadereparasjon. Storebrand anerkjenner arbeidet Norboat legger ned i sin autorisasjonsordning, og vi anbefaler våre forsikringskunder å benytte seg av Norboat-autoriserte verksteder ved et skadeuhell, forteller innkjøpssjef i Storebrand Forsikring, Alexander Asbjørnsen.

Godfølelsen

Norboat har nærmere hundre autoriserte medlemsbedrifter. De er spesialisert i en eller flere av de fire kategoriene Plastreparatør, Marinemotorreparatør, Gassinstallatør og Båtmegler, og du finner de over hele landet. Se kartet nederst på siden. 

Autorisasjonsordningen er med på å heve kompetansenivået blant medlemsbedriftene våre, og stiller høye krav til både personell, fasiliteter hos den enkelte bedrift og forretningsskikk, forteller Thomas Nicolai Bjønness i Norboat.

Kunder setter krav

Bærum Plast er en av medlemmene som er Norboat-autorisert innen plastreparasjon og gassinstallasjon.

Vi ser stadig oftere at kundene etterlyser en autorisasjon. Dette er kjent innen håndverkstjenester generelt, og et kvalitetsstempel som etterspørres som vi ser som et klart fortrinn av å ha. Kunden stiller krav til kvalitet, service og seriøsitet og at vi er et firma som tar service og kvalitet på alvor, forteller daglig leder ved Bærum Plast, Peter Gustafsson, og fortsetter:

Det kan vi dokumentere med en Norboat-autorisasjon. Resultatet er at kunden får et godt resultat på det arbeidet vi leverer og at våre ansatte med fagbrev har en stor verdi er det ingen tvil om, runder han av.  

 

Finn ditt verksted her 

 

 


Her finner du Norboats autoriserte