BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker 

12.09.2019

Norboat ønsker mer forebyggende arbeid og informasjonsarbeid fremfor strengere lover og regler for båtfolket

2019-2023

Norboat er representert i Sakkyndig Råd for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet har i samarbeid med Sakkyndig Råd utarbeidet en handlingsplan mot fritidsbåtulykker.

Norboats hovedinnspill har i hovedsak vært rettet mot mer forebyggende arbeid og informasjonsarbeid, fremfor strengere lover og regler. Vi tror dette i større grad vil bidra til å redusere antall fritidsbåtulykker.

Last ned handlingsplanen på linken under:

Innsatsområdene

Fra 2009 til 2018 er det registrert 351 omkomne, og de siste årene har det vært en reduksjon fra år til år i antall omkomne fra fritidsbåt.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier følgende: Regjeringen har en nullvisjon knyttet til bruk av fritidsbåt, og det at en nå tar i bruk en felles handlingsplan tror jeg vil bidra til at vi etter hvert kan nå det målet. Vi har allerede sett en nedgang i antall omkomne de siste årene, og vi håper at et enda mer koordinert holdningsarbeid nå skal få tallene ytterligere ned.

Arbeidsgruppen som står bak handlingsplanen har valgt å sette fokus på følgende ni innsatsområder:

  • Sikkerhetsutstyr
  • Rusmidler
  • Sikkerhet ved brygge/havn
  • Fart
  • Fartøysikkerhet
  • Utleie av båt
  • Båtførers kompetanse
  • Forbedring av faktagrunnlaget

Det fremheves videre viktigheten av tilstrekkelig synlig politi på sjøen samt en effektiv redningstjeneste.