BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Pressemelding fra Bærum Plast

Pressemelding fra Bærum Plast

22.11.2019

Norboat autorisert Plastreparasjonsverksted Bærum Plast går sterkt imot Seilmagasinets «Gjør det selv» reportasje i nr 6-2019 side 50 og 51. Det kan i verste fall stå om liv og helse dersom hull i undervannskrog repareres etter oppskriften som beskrives.

Helt feil måte

I denne reportasjen er «reparasjonen» dessverre utført på helt feil måte, og man må absolutt ikke følge denne oppskriften ved reparasjoner under vannlinjen på en båt. Reparasjoner under vannlinjen skal utføres av fagkyndige folk. Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge, samt en rekke takstmenn og autoriserte Båttakserere, stiller seg bak pressemeldingen fra Peter Gustafsson.

De viktigste feil som er utført i reportasjen er følgende:

Temperatur

Det skal generelt være minimum 18 grader både på området som skal repareres og materiellet som brukes, denne temperaturen skal holdes minimum 48 timer. Den Biltema Epoxyen som er benyttet i artikkelen er først gjennomherdet etter 7 døgn i 20 grader.

Vedheft

Det skal alltid gjøres vedheftsprøver, spesielt under vannlinjen, for å finne ut av hvilken type resin som gir best vedheft. Det er langt ifra alltid at man får vedheft med Epoksy.

 Utsliping

Det skal alltid slipes ut minimum 20 ganger tykkelsen på laminatet (i henhold til standard), både på inn og utsiden. (og 45 graders vinkel bruker man når man skal sveise i stål). Er laminatet for eksempel 20 mm tykt så skal det «fases» ut 20 cm på utsiden og 20 cm på innsiden. I tillegg bør man ikke vaske med Aceton da dette gjør at man fyller porene i laminatet med støv og får et dårligere vedheft. Området skal alltid støvsuges.

Matte

I artikkelen brukes det vevet matte i alle lag. Man må alltid ha en hugget matte mellom lagene av vevet matte for å oppnå riktig vedheft mellom glassfiberlagene. På den måten «lamineringen» i tekst og bilde beskrives, vil det ikke oppnås en støp uten luftbobler.

Det mest skremmende i hele reportasjen er at det virker som om forfatter sliper bort stort sett hele reparasjonen på utsiden av skroget, og at det ikke er noe laminat som holder igjen innover. Da er det kun vedheftet som er i selve hullet som holder «pluggen» på plass. Det er viktig å merke seg at det er forskjellig stivhet på et Epoxy laminat og et Polyester laminat. Den beskrevne metoden medfører her at man får et område med en innebygd bruddangivelse, som mest sannsynlig kommer til å løsne over tid. Dette kan ha fatale konsekvenser. Jeg anbefaler ingen å følge oppskriften som er beskrevet da dette kan ha fatale konsekvenser når/dersom reparasjonen løsner.

Sikkerhet til sjøs

Norboat jobber for trygghet og sikkerhet til sjøs, og har egne autorisasjonsordninger for verksteder, meglere og takstmenn. Vi mener det er viktig å benytte verksteder som har plastreparatører med fagbrev, slik våre autoriserte verksteder alltid har, når man skal utbedre skader eller tette hull i undervannsskroget.  

Skal man gjennomføre slike reparasjoner selv er det essensielt at man har tilstrekkelig fagkunnskap om reparasjonen som skal utføres. En dårlig utført reparasjon kan i verste fall få fatale konsekvenser.

Bildet under er hentet fra reportasjen på Seilmagasinets nettsider med kontaktinformasjon til skribenten.