BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Sjøen for alle er avlyst

Sjøen for alle er avlyst

10.03.2020

   

Pressemelding

Norges Varemesse avlyser alle arrangementer på Lillestrøm ut April. Tiltaket iverksettes i samråd med kommuneoverlege Hedi Anne Birkeland, som i dag har fattet vedtak om at alle arrangementer i denne perioden avlyses. 

– Dette er et forebyggende tiltak og for å hindre smitte i forbindelse med våre arrangementer, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Norges Varemesse. 


-Vi ønsker å sette hensynet til folk i første rekke. Våre arrangementer på Lillestrøm samler årlig 500.000 deltagere på messer og konferanser. Ingen skal bli syke i forbindelse med våre arrangementer og folk skal være trygge når de er hos oss, sier Hagen. 


Ansatte ble informert om vedtaket i dag, umiddelbart etter at vedtaket ble fattet. De ansatte ble også orientert om at vedtaket vil innebære at det sendes ut permitteringsvarsel til alle ansatte. Det arbeides nå for å kartlegge hvem og hvor mange dette vil gjelde. 

-Vi er opptatt av å ivareta de ansatte på en best mulig måte i denne perioden. Dette er åpenbart en krevende situasjon for de det gjelder og informasjonsbehovet vil være stort. Vi skal stille opp for våre ansatte i denne perioden, sier Hagen. 

Konsekvenser

Vedtaket vil også ha konsekvenser for utstillere, leverandører og innleid personal. Disse orienteres nå fortløpende. 

Billettsalg til alle arrangementer i den aktuelle perioden innstilles. Norges Varemesse ønsker ikke at noen privatpersoner skal komme økonomisk til skade. Alle som har kjøpt billetter til arrangementer som gjennomføres i perioden vil få dette refundert automatisk. Publikum trenger derfor ikke ta kontakt for å få tilbakebetaling. Eventuelle spørsmål kan likevel rettes til: support@venyou.no 

Norges Varemesse vil i perioden samarbeide med kommuneoverlegen og andre aktuelle instanser. Norges Varemesse ønsker nå ikke å spekulere i om perioden senere vil kunne bli utvidet.