BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Utfordrende tider krever nytenkning!

Utfordrende tider krever nytenkning!

19.03.2020

Pandemien påvirker oss alle. Norboat jobber for å kartlegge bransjens behov i denne meget vanskelige tiden vi er inne i. Sjøen for Alle publiserer fortløpende gode messetilbud og bransjen tenker digitalt.

Bransjen tar utfordringen

Mange av aktørene i den norske fritidsbåtbransjen er usikre på hvordan etterspørselen etter båt, utstyr og service vil påvirkes av pandemien Covid-19. Fra enkelte av Norboats medlemsbedrifter rapporteres det om nedgang i kundehenvendelser, mens andre rapporterer om god pågang på tross av restriksjoner og andre tiltak som er innført. 

Det norske folk bidrar etter beste evne i den store, nasjonale dugnaden for å redusere smitte og begrense overbelastning på helsevesenet. Bransjen tilrettelegger for å opprettholde driften best mulig, og samtidig følge de pålegg og restriksjoner som kreves. Basert på våre tilbakemeldinger fra bransjen ser det ut til at kundene også har tatt oppfordringene fra myndighetene på alvor.

For å kartlegge status i båtbransjen ytterligere har Norboat sendt ut en spørreundersøkelse til samtlige av våre medlemsbedrifter. Det jobbes også med å kartlegge hva bransjen trenger for å komme seg best mulig gjennom den ekstreme situasjonen Norge og verden forøvrig befinner seg i, og Norboat tilstreber å skaffe til veie oppdatert informasjon til våre medlemsbedrifter fortøpende.

Tenk digitalt

Gode messetilbud selv om Sjøen for alle ble avlyst!

Etter at Sjøen for Alle ble avlyst har alle messens potensielle besøkende allikevel mulighet for å sikre seg gode messetilbud. Norges Varemesse publiserer fortløpende gode messetilbud fra Sjøen for Alles utstillere på nettsidene til Sjøen for Alle. Kontakt Per Sårheim hos Norges Varemesse for å få publisert dine messetilbud på Sjøen for Alle du også!

SG Marine AS i Leangbukta er en av Norboats medlemsbedrifter. De driver med salg, service og installasjon av elektriske komponenter og har formidlet en hyggelig melding midt oppe i den vanskelige situasjonen vi alle står i.

Salget av elektronikk, vinsj og utstyr til båter har ikke dabbet av – men nesten all handel er nå nettbasert. Vi svarer mail og telefoner og har god ordretilgang. Alle vareleveranser og utsendelser går som tilnærmelsesvis normalt.

Våre kollegaer i bransjen oppfordres til å utnytte digitale kanaler for alt det det er verd i denne tiden når kundetilstrømningen i butikkene er minimal  - sier Steffen Grefsgård i SG Marine AS

 

 


NYTTIGE LINKER OG INFORMASJON IFM  COVID-19

Trenger du råd og veiledning ifm Covid-19 pandemien er vi her for å hjelpe deg. Norboat har som mange andre i landet innført hjemmekontor denne perioden, men vi er operative og besvarer både epost og telefon. Vi står klare til å hjelpe til der vi kan for at bransjen skal klare seg gjennom en vanskelig periode. I mellomtiden vil vi også oppfordre alle våre medlemsbedrifter til å holde seg oppdaterte på Folkehelseinstiuttets anbefalinger.

Folkehelseinstiuttets temasider om Corona / Covid-19

På Regjeringens temasider finner du alt du trenger å vite om nasjonale tiltak, lover og regjeringens håndtering av situasjonen samt nyttige linker til informasjon

Regjeringens temasider om Corona / Covid-19

Les mer om Regjeringens krisepakke og hva som er nytt knyttet til permittering, sykepenger, omsorgspenger m.v. hos NHO

Nye permitteringsregler i Regjeringens krisepakke

NAV informerer på nedenstående lenke om alt du trenger å vite knyttet til permittering, sykepenger, omsorgspenger og dine rettigheter som ansatt.

Les mer på nav.no

NHO oppsummererer endringene knyttet til permittering, sykepenger, omsorgspenger m.v. i Regjeringens krisepakke som ble offentligjgort den 19.mars.

Les mer på NHOs sider