BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Båtsommeren 2020 tips og råd

Båtsommeren 2020 tips og råd

22.04.2020

Covid-19 påvirker alt vi gjør; hvordan vi jobber og hvordan ferien vil bli. Norboat forventer et oppsving for norsk båtsommer og mange forhandlere vi snakker med rapporterer om travle tider på tross av pandemien

Ta hensyn til hverandre

Båtliv er sunt og gir både helsebringende effekter og livsglede til de som ferdes på sjøen. Denne sommeren ligger det an til at ekstra mange velger norsk båtsommer og Norboat oppfordrer derfor båtfolket til å ta ekstra hensyn til hverandre i år. Som følge av den pågående pandemien er det noen enkle råd vi vil oppfordre båtfolket til å huske på: Hold avstand til hverandre, hold deg hjemme dersom du er syk og unngå å ta unødvendige sjanser.

Tenk sikkerhet

Det beste bidraget vi som båtbrukere kan gjøre er i størst mulig grad å unngå å belaste helsevesenet. I år er derfor året vi alle burde være litt mer forsiktige når vi hopper i land med tampen, klatrer i riggen eller utsetter oss for andre potensielle skaderisikoer. Norboat slår derfor også et slag for å bruke vest og følge øvrige lover som gjelder til sjøs.

  • Håndvask er fortsatt viktig, også ombord. Ta med antibac på ferien
  • Følg myndighetenes anbefalinger i forhold til hvor mange personer du omgås. I år er det kanskje lurt å begrense hvor mange som er ombord i samme båt, og heller være sosial på trygg avstand på kaia/svaberget.
  • Bruk naturhavner, svaiplasser og opplev våre 100.000 km med vakker kystlinje.
  • Følg gjestehavnenes anbefalinger og regler når du besøker disse. Mange gjestehavner var stengt i påsken eller inførte nye regler om avstand mellom båter. Oppsøk informasjon om anbefalingene før du besøker gjestehavnene.
  • Tenk gjennom hvilke sikkerhetsrisikoer du evt pleier å utsette deg for slik at du kan redusere disse i år. 
  • Dra hjem dersom du blir syk

 

 

Du kan rette feil i kart

Kartverket har lansert en funksjon som gjør at båtbrukere nå aktivt kan bidra til å forbedre sjøkartene. Denne nye tjenesten for registrering av feil og mangler i norske sjøkart blir en integrert del av Karverket sin tjeneste Rett i Kartet.

– Sjøkart er ferskvare og «Rett i kartet» gir brukerne mulighet til å komme med sine oppdateringer direkte til oss. Dermed får sjøfarende et sikrere og bedre navigasjonsprodukt, sier Birte Noer Borrevik, direktør i Kartverkets sjødivisjon.

Alle brukere av sjøkartene kan bidra med tilbakemeldinger, enten det er et papirkart eller en kartplotter med kartdata fra Kartverket. 

Sik gjør du det

Innmeldingen gjøres ved å registrere punkt, linjer og flater. Der kan man legge ved bilder av observasjonen, eller laste opp data fra en GPS-enhet.
– Vi ønsker tilbakemeldinger om feil og mangler i sjøkartene som kan være navigasjonskritiske. Dette kan eksempelvis være manglende grunner, kabler, luftspenn, broer, rørledninger, kaianlegg, havbruk, fyllinger og molo, feil på lykter og lanterner, manglende staker og jernstenger, varder og båker, sier Borrevik.

Alle tilbakemeldingene vil bli behandlet og vurdert hos Kartverket, før de kan tas inn i kartene. Ønsker du tilbakemelding og se status på din sak, kan du i tillegg opprette en brukerkonto på nettsiden.

– Dette er også et viktig verktøy for Kartverket ettersom vi får verdifulle tilbakemeldinger om hva brukerne synes om sjøkartene og om de tilfredsstiller brukerne sine behov, sier Birte Noer Borrevik.


Eksplosjon i salg av båt og bobil

HJEMMEFERIE: Båt- og bobilselgerne NRK har snakket med sier salget har økt mer enn normalt fra påska. Norske myndigheter har oppfordret landsmenn til å være turist i eget land denne sommeren på grunn av koronapandemien. Tekst og bilde: NRK. Les mer...

Kjøper fritidsbåt istedenfor sydenferie

Båtsenteret fryktet permitteringer – nå jobber de overtid for å få båtene ferdige. Mange avlyser sommerferien i utlandet. Nå kjøper sørlendingene fritidsbåter i stedet. Ved Grimstad Bådsenter måtte daglig leder Anders Topland ta inn igjen permitterte for å klare etterspørselen de siste ukene. Tekst og bilde: NRK. Les mer...