Regler for bruk av fritidsbåt

Regler for bruk av fritidsbåt

Her er reglene som gjelder vedrørende sertifikater på fritidsbåt

Aldersgrenser og bevis

Det finnes ingen nedre aldersgrense for å kjøre båt, men er du under 16 år er det tre betingelser som må være oppfylt for at du skal kunne kjøre båten:

  • Båten kan ikke være lengre enn åtte meter
  • Båten kan ikke ha større motor enn 10 hk
  • Båten skal ikke gå fortere enn 10 knop

Båtførerbevis

Er du født 1.1.1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter (26,2 fot) eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, må du ha båtførerbevis.

Båter under 8 meter og med mindre motorer kan du trygt kjøre uten bevis dersom du er 16 år eller eldre. 

Du kan ta båtførerprøven når du er 14 år og eldre, men du får ikke beviset før du fyller 16

Dersom du er under 16 år kan du føre fritidsbåter under 8 meter som ikke har mer enn 10 hestekrefter og ikke kan gjøre mer enn 10 knop. 

Hastighetsbregrensningen som gjelder for deg under 16 år gjelder ikke når du seiler. 

 

ICC - International Certificate og Competencey

Båtførerbeviset er et norsk sertifikat, og er ikke alltid tilstrekkelig dersom du skal leie båt i utlandet. I 2011 ble Norge derfor med i en internasjonal ordning som gjør det enklere for nordmenn å leie båt i utlandet. ICC er således en internasjonal standard for båtførerbevis, og har blant annet praktisk utsjekk i tillegg til pensumet i Båtførerbeviset. 

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Fritidsskipper D5L

Dersom du er født før 1.1.1980, eller er født etter dette og har tatt båtførerbeviset, kan du føre fritidsbåt inntil 15 meter uten ytterligere sertifikat. 

Dersom båten er større enn 15 meter kreves det Fritidsskippersertifikat D5L. Dette sertifikatet er vesentlig mer omfattende enn Båtførerbeviset og innehar både flere skriflige prøver, samt praktisk utsjekk på båt. 

Fritidsskippersertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt inntil 24 meters lengde i Norge. Dersom du skal til utlandet med båten, utenfor det som heter "Stor Kystfart", kreves det at du tar D5LA. Dette kan tas som et 45 timers ekstrakurs, som gir deg retten til å føre egen båt inntil 24 meters lengde i hele verden. 

Les mer om sertifikater og regelverk hos Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtavdeling.

Fartsområder defineres i Lovdata, forskrift 1981-11-04-3793:

§ 11 Liten Kystfart: Fart på den norske kyst, hvor skipet passerer åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil, samt alle innenfor liggende farvann, dog slik at skipet aldri befinner seg lenger utenfor kysten enn 20 nautiske mil av grunnlinjen.  Farvannet rundt Stadlandet regnes som liten kystfart.

§ 13 Stor Kystfart: Fart i liten kystfart, samt fart på svenske, danske og tyske farvann østenfor en linje Lindesnes-Limfjordens vestmunning til en linje Karlskrona-Svinemünde.