BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Norboat slår et slag for miljøet

Norboat slår et slag for miljøet

14.10.2020

Norboat oppfordrer bransjen og båtfolket til å støtte årets TV Aksjon for å bekjempe plast i havet, og har opprettet en digital innsamlingsbøsse som går uavkortet til WWF.

Støtt TV Aksjonen 2020

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten er en trussel for alt marint liv, i tillegg til oss. Årets TV Aksjon går til arbeide med konkrete tiltak i de regioner av verden der problemet er størst, og er siktet mot å ta problemet ved roten. 

Så mye som en fjerdedel av all plast i havet kommer fra Sørøst Asia. Årets TV Aksjon er derfor øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filipinene og Thailand

Digital innsamlingsbøsse

Norboat er opptatt av miljøet. Havet er en forutsetning for båt og båtliv, og det er et felles ansvar vi alle har å ta vare på våre naturressurser. Derfor har vi nå opprettet vår egen digitale innsamlingsbøsse, der pengene går uavkortet til WWFs arbeide for å begrense plast i havet der problemet er størst. Vi oppfordrer nå hele båtbransjen og alle båtfolk til å støtte årets TV Aksjon, og gjerne via vår innsamlingsbøsse som du finner ved å trykke her eller på et av bildene:

NORBOATS INNSAMLINGSBØSSE FOR TV AKSJONEN