BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Sjøen for Alle 2021 er avlyst

Sjøen for Alle 2021 er avlyst

20.01.2021

.

Avlyst pga Korona

Året 2021 har startet med nye innstramminger fra myndighetene knyttet til begrensning av den pågående Korona pandemien, selv om vaksinasjonene nå er påbegynt.

Pandemine gjør at publikumsmessen Sjøen for Alle 2021 dessverre er avlyst.

Bransjens arena

Norboat synes dette er trist, da bransjen også i år mister en flott arena for salg av båter, motorer og utstyr, i tillegg til å fremme båt og båtliv.

Nå håper vi at vaksinasjonene gjør det mulig å arrangere neste års Sjøen for Alle, og årets Båter i Sjøen, på en god måte til bransjens beste.