BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Nye fartsgrenser til sjøs fra 15.mai

Ny fartsgrense til sjøs fra 15.mai

23.04.2021

5 knop 50 meter fra badeplasser

Nasjonal fartsgrense

Fra 15.mai 2021 innføres nasjonale fartsgrenser til sjøs. I hele Norge blir det etter denne dato ikke lov å føre båt i høyere hastighet enn 5 knop innenfor 50 meter fra badeplasser eller andre steder hvor bading pågår..

Det er heller ikke lov å ankre opp eller ferdes med motor- eller seilbåt innenfor merkebøyene ved badeplasser. 

Aktsomhetskrav

Den nye forskriften innfører også et tydeligere krav om aktsomhet for båtførere, som kan minne om "no wake zone" slik man finner enkelte plasser i utlandet. 

Forskriften sier at man skal føre sin båt slik at det ikke oppstår bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, akvakulturanlegg, strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig.