BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Fritidsbåtflåten forurenser kun halvparten av først antatt

Fritidsbåtflåten forurenser kun halvparten av først antatt

05.05.2021

Miljødirektoratet har nylig offentliggjort oppdatert tall

Kun halvparten

Fritidsbåtflåten har blitt kritisert for å representere mer  klimagassutslipp enn både fiske- og fergeflåten. Dette baserer seg selvfølgelig på feil opplysninger, og Norboat er glade for at Miljødirektoratet nå har revidert undersøkelsen. 
Fritidsbåtflåten er ikke en miljøfiende, og representerer kun 0,6% av klimagassutslippene i Norge. 

"Moderne båtmotorer er blitt mer miljøvennlige, på lik linje med moderne bilmotorer, og etterlever de strengeste utslippskravene. Samtidig må vi innse at forbrenningsmotorer medfører utslipp av klimagasser, og at bransjen står overfor en overgang til mer grønn energi. Man kan derimot ikke forvente at denne overgangen er nært forestående, ettersom energitettheten i batterier er langt ifra sammenlignbar med energitettheten i bensin og diesel. Men at det kommer, er hevet over enhver tvil" sier Thomas N Bjønness, medlemsansvarlig i Norboat. 

 Klimakur 2030

 Klimakur 2030 er en rapport som ble offentliggjort i 2019, og som baserer seg på de gamle og feilaktige utslippstallene. Her fremstår fritidsbåtflåten som miljøværstinger. Nå som miljødirektoratet har offentliggjort de nye tallene bør dette også tas med i vurderingen av de kommende tiltakene for en overgang til enda mer grønne fremdriftsløsninger. 

Norboat oppfordrer politikere og andre beslutningstakere til å innføre politiske insentivordninger som ikke gjør båtlivet dyrere eller vanskeligere for båtbrukerne og bransjen. "Insentivordninger som fremmer mer forskning og utvikling på nye og bedre løsninger er bransjen positive til, men vi ønsker ikke innføring av avgifter som gjør innkjøp eller bruk av fritidsbåt dyrere for den enkelte" sier Thomas

Fakta om utslipp

Frank Melum fra Miljødirektoratet holdt presentasjon på Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtkonferanse. Melum arbeider i avdeling for transport og luftkvalitet og gjennomfører tiltaks analyser og kommer med forslag til forbedring og revidering av slike for alle typer av skipsfart på oppdrag fra Klima og Miljøverndepartementet.

Bildet under viser prosentvis fordeling av Norges Klimagassutslipp fra ulike sektorer. (trykk på bildet for å gå til Sjøfartsdirektoratets sider og se presentasjonene på Fritidsbåtkonferansen)

Den norske fritidsbåtflåten representerer ca 278 000 CO2-ekvivalenter, og dette tilsvarer ca 0,6% av Norges totale utslipp, eller 10% av utslippene fra sjøfart og fiske. 

Norboat representerer den norske fritidsbåtbransjen. Vi er glade for at den første rapporten som ble sluppet i 2019 nå er dementert, og at de nye og mer korrekte tallene er offentliggjort.

En grønnere fremtid

"Det er viktig at politiske holdninger og insentivordninger baseres på korrekte data og ikke feil antagelser. Samtidig vil vi presisere at Norboat og bransjens medlemmer er bevisste på vårt klimaansvar, et felles ansvar for å bidra til å nå klimamålene og en bærekraftig fremtid. Det er mange spennende løsninger og produkter som kommer i tiden fremover, og bransjen er fremoverlent. Det er en spennende utvikling vi står overfor" avslutter Thomas