BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

10 knops grensen for unge båtførere fjernet 1.juli

10 knops grensen for unge båtførere fjernet 1.juli

06.07.2021

Fra og med 1.juli 2021 er 10 knops grensen for båtførere under 16 år fjernet

Bra for rekrutteringen

Norboat har vært av flere forkjempere for å fjerne 10 knops grensen. I mange år har foreldre til barn under 16 år måttet forholde seg til at barna kun kan kjørebåt under 8 meter, med maks 10 HK og maks oppnåelig hastighet på 10 knop.

Realiteten har dog vært at de fleste mindre gummibåter og joller oppnår høyere hastighet enn 10 knop dersom du utrustes med en 10 HK påhengsmotor. 

Samtidig har barna når de fyller 16 år og har avlagt en teoretisk båtførerprøve muligheten for å føre båter inntil 15 meter og uten HK begrensning. Dette har resultert i at barna ifølge loven går direkte fra å kun føre saktegående joller, til over natten å kunne føre store, tunge fritidsbåter med ubegrenset fartspotensiale. 

Norboat er derfor veldig glade for at vi har fått gjennomslag for vårt forslag om å fjerne 10 knops grensen. Dette medfører at barna nå kan lære seg å håndtere planende båter, og derved få økt kompetanse og erfaring før de fyller 16 år. Fortsatt er det viktig at foreldrene tar ansvar og lærer barna å bli gode båtførere, og med den nye regelendringen anser vi dette som å bidra meget positivt til rekrutteringen av nye og yngre båtførere. Norboat ønsker at alle store som små skal få muligheten til å oppleve gledene ved å ferdes i og på sjøen, enten man trives best i snekkefart, med seilbåt eller hurtiggående fartøy. 

Få ulykker med unge båtførere

En av de viktigste årsakene til at alle er enige om at 10 knops grensen kunne fjernes er at unge båtførere meget sjelden er involvert i ulykker med fritidsbåt. Det er også vurdert at joller, rib'er o.l. med maks 10 HK allikevel har et meget begrenset fartspotensiale, og således ikke representerer stor fare. 

Det er samtidig et faktum at de aller fleste foreldre har sett gjennom fingrene med denne hastighetsbegrensningen, og lempingen på regelverket således avkriminalisererer en stor andel båtfolk. 

På sjøen gjelder ansvarlighetsbegrepet og første paragraf i Sjøvettreglene er Tenk Sikkerhet. Det er således opp til foreldrene å vurdere hvorvidt deres barn er skikket til å føre fritidsbåten på en sikker og trygg måte. 


Dagens regelverk

Barn under 16 år kan fra og med 1.juli føre fritidsbåt inntil 8 meter med inntil 10 HK motor. (hastighetsbegrensningen på 10 knop opphører)

Fra fylte 16 år kan du føre båt inntil 8 meter med inntil 25 HK motor uten båtførerbevis

Fra fylte 16 år, dersom du har bestått båtførerprøven og mottatt ditt båtførerbevis, kan du føre fritidsbåt inntil 15 meter. Unntak fra kravet om båtførerbevis gjelder dersom du er født før 1.1.1980. Trykk på denne boksen for å lese mer om båtførerbevis hos Sjøfartsdirektoratet. 

For å føre fritidsbåt over 15 meter må båtfører inneha Fritidsskippersertifikat D5L eller høyere kompetansebevis.