BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Ny båtlivsundersøkelse på gang

Ny båtlivsundersøkelse på gang

04.02.2022

Norboat er en av mange sponsorer

Båtlivsundersøkelsen

Båtlivsundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse av nordmenns båtliv og båtvaner. Undersøkelsen har utkommet i 2012 og 2018 og KNBF - Kongelig Norsk Båtforbund - drar nå igang en ny runde. Norboat er en av sponsorene bak undersøkelsen, på en lang rekke av bidragsytere. 

I mangel av et obligatorisk fritidsbåtregister er Båtlivsundersøkelsen det beste faktagrunnlaget knyttet til båt og båtpopulasjon vi har i Norge pr i dag. Les mer om undersøkelsen på KNBF sine sider på linken under. 

Obligatorisk Båtregister

Norge er i den uheldige situasjonen at det ikke finnes noe obligatorisk fritidsbåtregister. Norboat har i mange år kjempet for innføring av et obligatorisk fritidsbåtregister. Dette vil gi oss mer nøyaktig statistikk, politiske beslutninger kan fattes på korrekt faktagrunnlag, samt at det vil være lettere å identifisere eiere av henslengte fritidsbåter, eller navn på forulykkede i fritidsbåt. Samtlige organisasjoner og interesseforeninger knyttet til båt og båtliv ser at det er flere fordeler enn ulemper med et obligatorisk register. Nå gjenstår det bare å se om politikerne vil ombestemme seg, og ta til orde for innføring av et slikt register.