BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Norboat Lokalt

Norboat Lokalt

En satsing på lokallag skal være med på å styrke våre medlemmer i de enkelte regionene og representert av styringsgrupper i hvert lokallag skal dette sikre en tettere dialog mellom medlemmene og Norboat sentralt.

Hvorfor lokallag?

Båtbransjen er atter i vekst. Båtbransjen har tidligere møtt store utfordringer, nedgangstider og krav til omstilling har tvunget seg frem for en stor andel av våre medlemmer.

Et satsingsprosjekt - Arena Fritidsbåt - avdekket blant annet et behov for nærmere samarbeid blant alle aktørene i bransjen, hvor Norboat er navet,  og med sitt utspring i dette og godt hjulpet av ildsjeler i de ulike regionene, har lokallag blitt etablert.

Lokallagene skal være lett gjenkjennelig og ha en rød tråd i aktiviteter.Aktivitetene skal være med på å styrke båtlivet og fremme bransjens aktører i de enkelte distriktene.

4 aktive lokallag

I desember 2017 fikk vi på plass lokallag i Midt-Norge, som favner Sogn & Fjordane, Møre og Trøndelag. Med det har vi fire lokallag.

Norboat lokallag i rangert rekkefølge etter når de ble opprettet:

Norboat Sør - Agder + Telemark

Norboat Vest - Hordaland + Rogaland

Norboat Øst - Østfold + Follo

Norboat Midt-Norge - Sogn & Fjordane, Møre og Trøndelag


Kurs-, møte- og aktivitetskalender

Trykk her for å komme til oversikten over alle Norboats kurs og aktiviteter


Presentasjoner fra medlemsmøter

Presentasjoner fra Norboats medlemsmøter finner du samlet her. Trykk på de ulike lenkene så åpner presentasjonene seg