BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

918746706

Når sjekket du gassanlegget sist

31.10.2022

Gassanlegget om bord skal sjekkes av fagfolk minimum hvert 5. år. Hvis ikke kan det få katastrofale følger.

Nødvendig for å sove godt om natten

Gassanlegget om bord skal sjekkes av fagfolk minimum hvert femte år. Hvis ikke kan det få katastrofale følger.  Båtbransjeforbundet Norboat har ansvaret for den eneste 
autorisasjonsordningen når det gjelder gassinstallatører i fritidsbåtbransjen.

Ved gasslekkasje legger gassen seg som et teppe nederst i båten. Kun en gnist skal til for å gi en eksplosjonsartet brann med enorme krefter. Har du gassanlegg i båten må du minimum få det kontrollert hvert femte år, og  båtbransjeforbundet Norboat autoriserer godkjente
gassinstallatører – som blir kurset og følger strenge retningslinjer. Norboat har 21 autoriserte gassinstallatører over hele landet, og en oversikt finner du her på norboat.no. (scroll ned til kartvisningen nederst på siden, og filtrer kartet på gassinstallatør)


En av dem er Hitra Marine, som også driver verksted og båtlagring. – At vi er autoriserte gir en stor trygghet for
kunden. De vet at vi kan installere, kontrollere og sertifisere et gassanlegg, og de kan med dette sove trygt om bord i båten sin, forteller Sigbjørn O. Johansen i Hitra Marine. Når gassinstallatøren skal ta service går de igjennom anlegget i henhold til en sjekkliste utarbeidet av Norboat, og tilbyr å bytte det som bør byttes og utbedre det som ikke er i henhold til ISO standard 10.239. Etter at jobben er utført får kunden sin kopi av sjekklisten/ installasjonsbeviset som viser at installasjonen er trygg og riktig utført. forteller Johansen.

(bilde: Hitra Marine)

Sikrere båtliv

En annen autorisert gassinstallatør er Maritim Brann- og Strømteknikk i Oslo. Gründer Per Fredrik Pettersen er ihugga seiler og båtmann, har bakgrunn fra elektro og sikkerhetssystemer og har jobbet som ingeniør i feltet i
mange år. – Vår visjon er å bidra til et tryggere og sikrere båtliv, sier han og fortsetter: – Vi ser veldig mye, diplomatisk sagt, uheldige gassinstallasjoner om bord. Dette være seg dieselvarmere som smelter elektrisk anlegg, for lite tverrsnitt på ledninger som utgjør stor brannfare og liknende. Gjerne da i nærheten av gassinstallasjoner. Det er gull verdt for kunden å få sjekket gassanlegget jevnlig hos en autorisert installatør, forteller han. – Å bli autorisert gassinstallatør faller naturlig inn i vår sikkerhetstankegang. Norboat har ansvaret for den eneste godkjenningen når det gjelder  propangassinstallatører i fritidsbåter, og vi anbefaler ingen å utføre slik installasjon selv. Kravene til en gassinstallasjon i en
CE-merket fritidsbåt dekkes av ISO standard 10239.  Installasjonen er regulert i lov og forskrift, forteller Pettersen.

SJEKK SELV
På kartet nederst på norboat.no finner du en oversikt over de ulike autoriserte gassinstallatørene. I mellomtiden kan du også sjekke alderen på slangene til selve gassanlegget, og disse skal altså ikke være mer enn fem år. – Hvis datoen nærmer seg, eller er overskredet, bør du ta kontakt med en Norboatautorisert gassinstallatør som kan ta kontroll og skifte nødvendige deler, forteller Pettersen. Johansen i Hitra Marine har også noen tips til forhåndsregler du som båteier kan ta: –Steng alltid stengekranen når du ikke bruker gassen. Koble fra ventil på flasken når båten ikke skal brukes på en stund, og sjekk regelmessig at gassalarmen fungerer. Ha alltid i mente hvor brann- og eksplosjonsfarlig gass er – og husk at gass er tyngre enn luft og vil legge seg nederst i båten, understreker han. (bilde: Per Fredrik Pettersen)


Enter title here

Norboat autoriserer fritidsbåt-bransjens aktører for din sikkerhet, slik at du skal være trygg på at tjenestene du kjøper er av høy kvalitet. Det er strenge  regler for gassinstallasjoner i fritidsbåt. Disse reguleres av ISO standard 10.239. Samtlige gassanlegg bør kontrolleres av autorisert gassinstallatør minimum hvert 5 år, og vi anbefaler at regulator og slanger byttes som rutine hvert 5 år. Norboat anbefaler å få installert gassalarm i  båten, dersom du har fastmontert gassutstyr eller benytter primus o.l. om bord. Kartet nederst på siden kan filtreres til å vise hvilke av Norboats medlemsbedrifter som er autorsierte gassinstallasjonsbedrifter.