BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

CE Seminar for fritidsbåtbransjen

CE Seminar for fritidsbåtbransjen

17.03.2023

Norboat i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet

Krav om CE merking

Alle fritidsbåter produsert og satt på markedet i EU land etter 16.juni 1998 skal i følge lovverket være CE merket, og dette er således også gjeldende i Norge. På en CE merket båt viser båtprodusentene i båtenes samsvarserklæring hvordan den aktuelle båten oppfyller kravene i de relevante ISO standardene. ISO standardene er forankret i EU, og dersom båtprodusenten produserer båter i henhold til disse standardene forventes båten å være trygg og sikker til sitt bruk.

Båtprodusentene kan også CE merke båter uten å henvise til ISO standarder, men da hviler hele produsentansvaret på båtbyggeren og vedkommendes egne risikovurderinger.

Ettersom teknologien hele tiden er i utvikling, revideres ISO standardene løpende. Det kan således være utfordrende for båtprodusentene å være oppdatert på de til enhver tid gjeldende standarder, og dette ønsker Norboat og Sjøfartsdirektoratet nå å hjelpe til med. 

CE Seminar

Onsdag 8.mars arrangerte Norboat CE merke seminar for fritidsbåtbransjen. På agendaen var en introduksjon fra Norboat før Rune Vikes forklarte om Sjøfartsdirektoratets rolle som tilsynsmyndighet og deres veiledningsrolle i tilsynssaker. Jose Ventura, også fra Sjøfartsdirektoratet, holdt flere forelesninger, blant annet om implementering av ISO standarder i båtdesign, og hvordan standardene bør være grunnlaget for utvikling av nye båter allerede på tegnebordet. Jose holdt også en presentasjon om stabilitetsbergning og hvordan dette fungerer på ulike båtdesign, samt hvordan håndtere ulike utfordringer som kan dukke opp knyttet til stabilitetsberegning. 

Yngvar Tønder fra Aqua Group / Polarcirkel Boats delte erfaringer de har gjort i forbindelse med CE merkingsprosesser og hvorledes dette fokuset har bidratt til økt fokus på kvalitetsstyring gjennom hele produksjonen. 

Hensikten med seminaret var at deltagerne skulle sitte igjen med bedre forståelse og verktøy for å implementere og utvikle hensiktsmessige samsvarsstrategier, og tilbakemeldingene fra seminaret har vært utelukkende gode.

Norboat kommer til å gjenta dette seminaret i midt Norge i løpet av våren, og dette er en av flere tiltak for å gjøre det lettere for båtprodusentene og -importørene å navigere i jungelen av ISO standarder. 


CE Seminar 25/4 i Trondheim

På grunn av stor etterspørsel har Norboat og Sjøfartsdirektoratet satt opp nytt CE seminar i Trondheim, slik at de som ikke var tilstede i Oslo nå har anledning til å få med seg samme seminaret. Trykk her for å gå til påmelding