BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Båtlivsundersøkelsen 2023

Båtlivsundersøkelsen 2023

30.03.2023

På Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtkonferanse 29.3.23 var hovedtemaet presentasjon av Båtlivsundersøkelsen 2023

1 067 000 båter

Kongelig Norsk Båtforbunds generalsekretær Stig Hvide Smidth og seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS presenterte stolt den helt ferske båtlivsundersøkelsen 2023 på årets Fritidsbåtkonferanse. 

Fritidsbåtkonferansen arrangeres av Sjøfartsdirektoratet, og det var i år den 10de gangen sjøsikkerhetsengasjerte representanter fra brukerorganisasjoner, ulike etater og direktorater, politikere, båtbransjen og andre interessert var samlet på Quality Hotell Maritim i Haugesund. 

Årets hovedteama var presentasjon av den nye båtlivsundersøkelsen, hvor data ble innsamlet gjennom høsten 2022 og analysert vinteren 2023. 

Hovedfunnene i undersøkelsen viser at båtlivet stadig er i endring, det er estimert 1 067 000 fritidsbåter i Norge når man medregner kano og kajakk, og at båtlivet favner mennesker i de aller fleste aldre og lag i samfunnet. 

Trykk på bildet for å lese den helt nye Båtlivsundersøkelsen fra 2023 eller gå trykk på linken under for å gå til alle rapportene fra ulike deler av landet.

Båtlivsundersøkelsen gjennomføres hvert 5.år. Det er KNBF som organiserer undersøkelsen. Norboat er båtbransjeforbundet i Norge. Vi er en av mange bidragsytere både økonomisk og innholdsmessig. Årets undersøkelse er realisert ved støtte fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Miljødirektoratet, NORBOAT, Båtens Verden, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Norsk Test, Plug, Tryg Forsikring, Telenor Kystradio, Ryfylke Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd og KNBF. Opinion AS har også denne gangen stått for datainnsamling og bearbeiding av data.

Hovedfunn 2023


Trykk her for 2018

Trykk her for 2012