BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

E10 bensin

Norboat er bekymret for konsekvensene til innføring av E10 bensin

13.04.2023

E10 har kort lagringstid

Foto: VB Media

Kort holdbarhet

Denne våren innføres en ny bensinstandard, 95 oktan E10, som betyr at bensinen nå kan inneholde inntil 10% bioetanol. Innføringen av økt etanolinnblanding i bensinen er et grep for å redusere klimagassutslipp fra forbrenningsmotorer, og skal bidra til at Norge oppnår ytterligere reduksjon av klimagassutslipp. De aller fleste båtmotorer tåler E10 bensin, og det er kun eldre motorer som ikke er laget for å tåle inntil 10% etanolinnblanding.

Norboat anbefaler på tross av dette samtlige båteiere å fylle 98 oktan E5 og samtlige marinaer å tilby 98 oktan E5.

Økt etanolinnblanding medfører store utfordringer knyttet til lagring av bensin, som igjen kan resultere i fremdriftshavari og motorstopp på båter.

Etanolinnblandingen gjør at bensinen blir hygroskopisk, hvilket betyr at bensinen tiltrekker seg fuktighet og vann. Desto lenger tid bensinen lagres desto mer fuktighet og vann blir bundet i bensinen, og allerede etter noen ukers lagring vil vanninnholdet i bensinen ha økt.

-Vann i bensinen kan bli en hyppig årsak til motorstopp dersom båtfolk fyller den nye E10 bensinen, ettersom båter har et annet forbruksmønster enn for eksempel en bil. En båt som kun brukes noen timer ad gangen og kanskje bare i helgene, og en tank som derved ikke fylles med fersk bensin hyppig, vil med E10 på tanken risikere motorstopp neste gang båten skal brukes. Det kan potensielt medføre farlige situasjoner da motorstopp på sjøen innebærer andre risikomomenter enn motorstopp langs veien, sier Bjønness.

 

Anbefaler 98 oktan

Norboat anbefaler derfor samtlige båteiere å gå over til å fylle 98 oktan. Denne bensinkvaliteten har fortsatt betegnelsen E5, og er foreløpig uten innblanding av bioetanol selv om betegnelsen tillater inntil 5%.

-Vi anbefaler samtlige båteiere å fylle 98 oktan fremover. Samtidig anbefaler vi samtlige marinaer som leverer drivstoff til fritidsbåter å kun tilby 98 oktan fremover. Vi er klar over at ikke alle drivstoffselskaper leverer 98 oktan, men av sikkerhetshensyn oppfordrer vi nå allikevel marinaene å gå over til 98 oktan som bensinkvalitet til båt, sier Bjønness.

Til sammenligning ble E10 innført i nabolandet Sverige for ca 2 år siden. Etter oppfordring fra Sweboat (svenske båtbransjeforbundet) leverer de fleste marinaer i Sverige nå 98 oktan til båter for å unngå utfordringene E10 representerer i båter og marine miljøer.

-Normalt sett ville vi aldri frarådet båtbrukere å ta i bruk det som presenteres som det mest miljøvennlige alternativet, men her er det to faktorer som spiller inn. For det første er det delte meninger blant eksperter hvor mye mer miljøvennlig E10 faktisk er. For det andre ser vi som nevnt en sikkerhetsrisiko ved at den nye bensinen tåler lagringen dårligere, hvilket kan medføre uønskede situasjoner med motorstopp», avslutter Bjønness i Norboat

Bilde: VB Media


Selger din Marina 98 oktan?

Norboat ønsker å tilgjengeliggjøre en oversikt over hvilke marinaer som tilbyr 98 oktan bensin. På land har Amcar bidratt med å utvikle appen ReFuel. Gjennom denne appen ønsker vi nå tilgjengeliggjøre hvilke marinaer som selger 98 oktan. Ta kontakt med Thomas i Norboat dersom dere har 98 oktan på pumpene, og ønsker å synliggjøres gjennom appen. Trykk her for å sende mail til Thomas i dag. 

Oppdatering 09.05.23

Norboat anbefaler samtlige marinaer å selge 98 oktan!

 Norboats pressemelding om vår bekymring knyttet til innføringen av den nye bensinkvaliteten E10 har hittil  generert 29 medieoppslag i trykte medier, i tillegg til TV innslag på nyhetene og er blitt mye diskutert i sosiale medier. Mange forhandlere, marinaer og leverandører har blitt nedringt av båteiere som er usikre på om deres motor tåler E10. Norboat presiserer derfor at hovedbekymringen ikke er knyttet til motormerke eller type, da de fleste båtmotorer tåler E10, men vi er i all hovedsak bekymret for den nye bensinkvalitetens hygroskopiske egenskaper. 

Økt etanolinnhold i bensinen bidrar til at drivstoffet trekker til seg mer fuktighet, spesielt når drivstoffet blir stående på tanken i lengre tid ad gangen og i et fuktig miljø. Vi gjentar derfor vår oppfordring til samtlige av våre medlemmer og andre steder det selges drivstoff til fritidsbåter om å bytte bensinkvalitet på pumpene til 98 oktan for å unngå lagringsutfordringer på egne anlegg og motorstopp/følgeskader på kundenes båter som følge av økt vanninnhold i bensinen. 

98 oktan vil i følge Drivkraft Norge fortsatt hete E5, og selv om det er tillatt inntil 5% bioetanol i denne kvaliteten er 98 oktan fri for bioetanolinnblanding pr i dag.