BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Sakkyndig råd

Sakkyndig råd

Sakkyndig Råd for Fritidsfartøy er et samarbeidsorgan for offentlig myndigheter med ansvar innen fritidsbåtområdet og frivillige organisasjoner som arbeider for sikkerhet på fritidsbåter. 

Hva jobbes det med?

Sakkyndig Råd for Fritidsfartøy skal bidra til å fremme sikkerhet ved bruk av fritidsfartøy samt koordinere initiativ mellom aktørene. Rådet gir faglige innspill i saker vedrørende sjøvett og fritidsfartøy. Det skal blant annet legges vekt på:

-Sikkerhet for liv, helse, miljø og fartøy
-Forebyggende arbeid overfor brukere av fritidsfartøy
-Kompetanse og sertifisering
 

Noe av det som diskuteres er kontroll og CE-merking av norskproduserte- og importerte båter.

Obligatorisk båtregister er en annen sak som diskuteres, og sees i sammenheng med hvordan man skal håndtere en hensiktsmessig vrakpantordning for fritidsbåter.

Norboat bidrar også aktivt når Sjøfartsdirektoratet ønsker innspill fra bransjen i forbindelse med forslag til nye forskrifter som berører fritidsbåtbransjen og fritidsbåtbruk. Et eksempel på dette er en eventuell innføring av nasjonale fartsgrenser på sjøen.

Hvem er representert?

Organisasjoner som arbeider innen fritidsbåtområdet på nasjonalt plan med inntil en representant med vara:

 • Kongelig Norsk Båtforbund
 • NORBOAT
 • NHO Reiseliv
 • Norges motorsportsforbund
 • Norges padleforbund
 • Norges Seilforbund
 • Redningsselskapet
   

Samt offentlige myndigheter med ansvar innenfor fritidsbåtområdet:

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kystverket
 • Politidirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Hovedredningssentralen
 • Nærings- og fiskeridepartementet (observatør)