BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Bli medlem

Bli medlem du også!

Norboat representerer en samlet norsk fritidsbåtbransje. Vi jobber for at du som næringsdrivende i bransjen skal få best mulig forutsetninger for god og sunn drift, samt for et trygt og sikkert båtliv. 

Lav pris - store fordeler

Det koster lite å være medlem i Norboat. Serviceavgiften blir beregnet ut fra medlemmets omsetning innen fritidsbåtsektoren.

Dersom ikke omsetning rapporteres til Norboat hentes omsetningstall fra Brønnøysundregistrene og vil av den grunn være basert på siste innsendte regnskap.

Nye medlemmer må ha vært i båtbransjen i minimum ett regnskapsår.

Du kan oppdatere omsetning og annen informasjon om din bedrift her.

Omsetning            Norboat serviceavgift (pr 2024)
0 – 3 mill.                      3 072,-
4 – 7 mill.                      5 267,-
8 – 10 mill.                    7 461,-
11 – 19 mill.                  9 656,-
20 mill.  og mer         11 850,-

Serviceavgiften tillegges mva. og fakturagebyr

Avdelingsmedlem

Medlem som har flere avdelinger, betaler ordinær serviceavgift for medlemmets hovedavdeling. De øvrige avdelinger kan også være medlem i Norboat, og betaler kun en årlig serviceavgift på kr 1 043,-

Båttakserer

For søkere som tildeles Norboat autorisasjon som Båttakserer beregnes ikke serviceavgiften etter omsetning. Disse betaler en årlig serviceavgift på kun kr 1 043,- Les mer om ordningen her.

Konsernmedlemmer

Medlem som inngår i konsern, slik dette er definert i aksjelovens § 1-3, betaler ordinær serviceavgift. Dersom annet selskap i konsern, som har mindre omsetning enn hovedmedlemmet, også er medlem, betaler dette selskap en årlig serviceavgift på kr. 1043,- Etter aksjelovens § 1-3 anses et morselskap sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern. Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap.

Medlemsavgift i eierforeningene kommer i tillegg. Gjelder også for konsernmedlemmer.

Norboats eierforeninger

Norobat eies av 3 foreninger, og alle Norboats medlemmer må tilknyttes minst en av eierforeningene:

Medlemskap i foreningen MIF – Motorimportørenes Lands Forening tilkommer med kr. 100 pr. år. (egen søknad sendes på mail: haakon.rudsand.hansen@gmail.com) 

Medlemskap i foreningen NBF - Norges Båtbransje Forbund tilkommer med kr. 100 pr år.

Medlemskap i foreningen NBL - Norske Båtbyggeriers Landsforening tilkommer med kr. 1.000 pr år.

(Disse kontingentene kan endres av de enkelte foreningers generalforsamlinger)

Benytt skjema til høyre for søknad om medlemskap
Vi gjør oppmerksom på at at alle felter angitt med (*) må fylles ut for at skjemaet skal kunne registreres og viderebehandles.

Søknad om medlemskap
Derfor skal du bli medlem av Norboat i dag!

Trykk her for å lese om alle våre medlemsfordeler