Lærlinger og rekruttering

Lærlinger og rekruttering

Rekruttering til bransjen er et viktig fokusområde

Opplæringskontorene

Norboat har et aktivt samarbeid med opplæringskontorene for å sikre at utdanningsløpet er tilpasset behovet i bransjen og at vi kan formidle informasjon mellom de involverte i spørmsål som angår lærlinger.

Det jobbes tett med opplæringskontorene, og vi deltar blant annet på messer hvor vi sammen med disse har elever som bemanner standen. Gjennom dette kan de demonstrere sine kunnskaper, rette fokus på sitt fagområde og synliggjøre kompetanse for de som ønsker lærlinger.

Vi gjør oppmerksom på at det finnes opplæringskontor i hele Norge, som er behjelpelige med alle spørsmål du måtte ha i forbindelse med det å ha lærlinger i bedriften.

Du finner bilfag.no sin oversikt over samtlige opplæringskontor tilknyttet bilfag her.

For mer informasjon, kontakt Thomas N Bjønness - 905 29 911 eller pr mail tnb@norboat.no 

Her er kontaktpersoner vi samarbeider med på utvalgte opplæringskontor:

OKI Vestfold rune@oki-vf.no

Opplæringskontoret  for Bilfag østfold

ileby@bilfagostfold.no
OTEK Agder joey@otek.no
OTEK Telemark harald@otek.no
Vestmar Opplæringssenter ole.gundersen@outlook.com
  per.sverre.bjorkkjaer@t-fk.no
IFOS Bergen sigbjorn@ifos.no
  torstein@ifos.no
OTEK Austagder Bilfag dag@ok-bilfag.no
OTEK Bilfag Kristiansand post@ok-bilfagva.no
OTEK Bilfag Kristiansand th@ok-bilfagva.no