BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

IFBSO

IFBSO

The International Federation of Boat Show Organizers

Samarbeid verden over

The International Federation of Boat Show Organizers representerer verdens ledende båtmesser og bidrar til utvikling av båtmesser og marine messer over hele verden.

Norboat's messer Båter i sjøen og Sjøen for alle er begge medlemmer av IFBSO.

IFBSO har årlige samlinger hvor alle messearrangørene møtes for å dele erfaringer og oppdateringer på hvilke utfordringer og muligheter hvert land står overfor i denne sammenheng.

IFBSO Nordic

Utover det internasjonale samarbeidet gjennom IFBSO har de nordiske messene en egen gruppe - IFBSO Nordic - hvor arrangørene av messene i Fredericia, Gøteborg, Helsingfors, Oslo og Stockholm deltar. Hvert år møtes messearrangørene. 

Dette gir en unik mulighet til å få utbytte av hverandres ressurser, kompetanse og erfaringer og er en god arena for produktutvikling.

Du finner mer informasjon og oversikt over alle medlemslandene på www.ifbso.com 


Messekalender

Norboat holder deg oppdatert. Trykk her for å gå til oversikten over alle nasjonale og internasjonale båtmesser