NORBOAT

Norboat er Båtbransjeforbundet i Norge. Vi representerer den norske fritidsbåtbransjen. Norboats mål er å skape best mulige ramme-betingelser for båtbransje og båtliv. Norboat er også en høringsinstans og samarbeids- partner for offentlige etater og andre båtlivs-organisasjoner.

Menyknappen finner du alltid i øvre høyre hjørne

Båtbransjen

» Trykk her

Båtbruker

» Trykk her


Båtsommeren 2020 tips og råd

22.04.2020
Båtliv er sunt og gir både helsebringende effekter og livsglede til de som ferdes på sjøen. Denne sommeren ligger det an til at ekstra mange velger norsk båtsommer og Norboat oppfordrer derfor...

Messemagasinet med tilbud

25.03.2020
Her finner du masse gode tilbud, messepriser, og inspirasjon til nytt utstyr, nye opplevelser og gleder på sjøen!

Din neste drømmebåt

25.03.2020
Selv om Sjøen for Alle måtte kanselleres kan du allikevel sikre deg årets messetilbud her!    

Utfordrende tider krever nytenkning!

19.03.2020
Pandemien påvirker oss alle. Norboat jobber for å kartlegge bransjens behov i denne meget vanskelige tiden vi er inne i. Sjøen for Alle publiserer fortløpende gode messetilbud og bransjen tenker...

En samlet båtbransje tar ansvar

12.03.2020
Norges Varemesse, i samråd med Kommunelegen, besluttet tirsdag 10.mars å avlyse Sjøen for Alle. Norges Varemesse har i første omgang avlyst alle arrangementer ut april som følge av den krevende...

Nyhetsarkiv