BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGENYHETER:


Sjøen for Alle 2024 avlyses

19.12.2023
Siden sensommeren har Norboats administrasjon jobbet for å re-etablere det vi mener er en riktig og tidstilpasset versjon av Sjøen for alle – på Telenor Arena. Dette har vi gjort ene og alene...

Verdens første LCA studie for det grønne skiftet i båtbransjen

06.12.2023
"Pathways to Propulsion Decarbonisation for the Recreational Marine Industry" er den fulle tittelen på den nylig utgitte Livssyklusanalysen. ICOMIA bestilte denne analyserapporten, som er...

Sjøen For Alle gjenoppstår på Telenor Arena i 2024

25.09.2023
Første helgen i mars 2024 er landets mest tradisjonsrike messe tilbake: Sjøen for alle skal arrangeres for første gang siden 2019. Denne gangen skjer det på Telenor Arena - og publikum kan...

Snart åpner dørene for Båter i Sjøen 2023

18.08.2023
Torsdag 31. August åpner "Båter i Sjøen" dørene på Aker Brygge og ønsket båtfolket velkommen til årets høydepunkt. I år er den flytende båtmessen helt utsolgt for utstillere og inneholder...

Norboat er bekymret for konsekvensene til innføring av E10 bensin

13.04.2023
Denne våren innføres en ny bensinstandard, 95 oktan E10, som betyr at bensinen nå kan inneholde inntil 10% bioetanol. Innføringen av økt etanolinnblanding i bensinen er et grep for å redusere...
Foto: VB Media

Nyhetsarkiv