BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Kartlegning av Fritidsbåtulykker

Kartlegning av Fritidsbåtulykker

Statens Havarikommisjon for Transport publiserte i mars 2019 en rapport i den hensikt å forbedre sjøsikkerheten. Rapport Sjø 2019/02

Rapport Sjø 2019/02

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har kartlagt ulykker med fritidsbåter i Norge. Kartleggingen gir en mer omfattende fremstilling av nyansene og omstendighetene til fritidsbåtulykker enn det som tidligere har blitt gjort i Norge.

Halvparten av de omkomne i 2018 druknet etter at båten hadde kantret eller etter at de hadde falt over bord. I de fleste tilfeller tok det lang tid, mer enn 45 minutter, før andre var klar over at de var i nød. Nedkjøling har sannsynligvis bidratt til at de omkom.

Umiddelbar varsling om nød og posisjon, i kombinasjon med bruk av riktig tilpasset redningsvest og påkledning som forsinker nedkjøling, kan bidra til at personer overlever etter å ha falt i sjøen.

Med medisinsk behandling er det mulighet for å gjenopplive nedkjølte personer, men det forutsetter at de har hatt frie luftveier under nedkjølingen.

Disse type ulykkene førte også oftest til omkomne de ti foregående årene.

SHT mener resultatene fra kartleggingen gir myndigheter og andre organisasjoner et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Samtidig gir det kunnskap om hvilke type ulykker som i fremtiden bør undersøkes av SHT.

(hentet fra https://www.aibn.no/Sjofart/Avgitte-rapporter/2019-02 )

Norboat

Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge er positiv til tiltak som bidrar til å styrke sikkerheten for alle som ferdes i fritidsbåt. Vi tror mer på opplysningsarbeid og holdningskampanjer enn på strengere lover og regler. Mer synlig politi på sjøen er et av tiltakene vi tror kan bidra til dette.  

Vi håper SHT rapporten kan bidra med viktig informasjon i arbeidet for å forstå ulykkene bedre, slik at eventuelle tiltak blir målrettet og hensiktsmessige.