BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Lærling i Båtbransjen

Lærling i Båtbransjen

Båtbransjen trenger flere motormekanikere og ønsker flere lærlinger!

En spennende fremtid

En karriere i båtbransjen er både spennende og variert – og lystbetont.

– Vi tok inn vår første lærling i 2008, og han ble fast ansatt og jobber hos oss ennå, forteller Morten Foss hos Båt & Motorservice i Bergen. Mekanikeren han sikter til er Martin Nordahl.

– Etter første året på TIP fikk jeg i 2008 sommerjobb hos Båt & Motorservice. Planen var da å begynne på VG2 etter sommeren, men det fungerte så bra at det ble foreslått at jeg skulle fortsette der og gå tre år i lære med litt skole ved siden av. Dette syntes jeg var en kjempeløsning, forteller Martin, som røper at han egentlig ikke så for seg en karriere i båtbransjen.

 

Stortrives

– Sommerjobben åpnet øynene mine for hvilke muligheter som finnes i båtbransjen, for planen var egentlig å se til bil. Jeg angrer ikke et sekund. Det å jobbe med båt er spennende, det er stor variasjon og alltid masse nytt å bryne seg på. Jeg er kjempefornøyd med valget, forteller han.

Han fullroser også lærlingtiden hos båtfirmaet. – Jeg fikk tidlig tillit og fikk ansvaret for større jobber. Læringskurven var bratt, men jeg hadde alltid mine kolleger i ryggen klare til å hjelpe når jeg sto fast. Jeg følte meg heldig som hadde kolleger med mye erfaring og som alltid hadde svaret. De var opptatt av at jeg skulle bli selvstendig og lære av mine feil, ler han.

 

Stor etterspørsel

Også Båt & Motorservice fullroser lærlingeordningen, både for å sikre rekruttering og kompetanse, samt for å ta samfunnsansvar. – Lærlingprosessen går smertefritt med god hjelp fra Norboat og Ifos (opplæringskontorene). Båtbransjen er en varierende og spennende bransje med mye teknisk utfordrende arbeid, forteller Foss.

 

Båtbransjeforbundet Norboat fokuserer sterkt på rekruttering til båtbransjen. – Det er snart en million fritidsbåter i Norge, og vi har nesten 100.000 km kystlinje. Forholdene for å drive med båt i Norge ligger godt til rette. Mange av våre medlemsbedrifter sliter med å få tak i dyktige mekanikere. Mange elever på TIP (Teknikk og Industriell Produksjon) velger å satse på bil og tror dette er en mer spennende karrierevei.

 

Norboats rolle

En av våre oppgaver er å sammen med skolene og opplæringskontorene å vise elevene mulighetene båtbransjen byr på. Båt representerer glede og rekreasjon for båteierne, og de fleste båteiere har et helt spesielt forhold til båten sin. Bil derimot er hovedsakelig transport og nødvendighet. Det er mye mer spennende å jobbe med båt, og båtbransjen står klar for å ta imot nye lærlinger, understreker Thomas N. Bjønness i Norboat.

 

Har du spørsmål om en karriere i båtbransjen? Ta kontakt med oss på post@norboat.no  så hjelper vi deg videre.