BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Årsrapportering for autoriserte

Årsrapportering for Autoriserte

Årsrapportering åpner i midten av september. Norboat Autoriserte bedrifter skal innen den 1. oktober hver år sende inn årlig rapportering i henhold til retningslinjene innen den enkelte autorisasjons-disiplin. Her finner du skjemaene


Årsrapportering Marinemotorverksted

§ B 16: Autorisert skal innen den 1. oktober hvert år sende inn årlig rapportering i henhold til retningslinjer for autoriserte. Manglende årsrapportering vil resultere i bortfall av autorisasjon...

Årsrapportering Plastreparasjonsverksted

Her finner du skjema for årsrapportering for Norboat autoriserte Plastreparasjonsverksteder

Årsrapportering Båtmegler

REGLER OM NORBOAT-AUTORISASJON AV BÅTMEGLERE Revidert 10.12.2018 § 1. Generelle regler 1.1 NORBOAT AS - Båtbransjeforbundet I Norge (heretter kalt NORBOAT) kan meddele NORBOAT-autorisasjon for...

Årsrapportering Gassinstallatør

Regler for Autoriserte - Gass. Revidert: 10.02.2012 Formål: Norboat Gassautorisasjon har som formål å bidra til at profesjonelle aktører i fritidsbåtbransjen gjennomfører sitt arbeid på en...

Årsrapportering Båttakserer

REGLER OM NORBOAT-AUTORISASJON AV TAKSTMENN FRITIDSBÅT (vedtatt april 2018, rev januar 2020) § 1.  Generelle regler 1.1   NORBOAT AS - (heretter kalt NORBOAT) kan meddele NORBOAT-autorisasjon...