BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGENYHETER:


Norboat ønsker velkommen til Båter i Sjøen 2024

16.04.2024
 29. August til 1. September inviterer Norboat igjen til festdager på Aker Brygge Marina og Skandinavias største flytende båtmesse: Båter i Sjøen 2024!  2024 markerer Båter i Sjøen sitt...

Norboat ut mot foreslått septiktømmeforbud i ferskt høringssvar

12.03.2024
Norboat har sendt inn svar i høringen om forslag om forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden. Vi er meget klare på at dette fremstår en dårlig prioritering i...

Sjøen for Alle 2024 avlyses

19.12.2023
Siden sensommeren har Norboats administrasjon jobbet for å re-etablere det vi mener er en riktig og tidstilpasset versjon av Sjøen for alle – på Telenor Arena. Dette har vi gjort ene og alene...

Verdens første LCA studie for det grønne skiftet i båtbransjen

06.12.2023
"Pathways to Propulsion Decarbonisation for the Recreational Marine Industry" er den fulle tittelen på den nylig utgitte Livssyklusanalysen. ICOMIA bestilte denne analyserapporten, som er...

Sjøen For Alle gjenoppstår på Telenor Arena i 2024

25.09.2023
Første helgen i mars 2024 er landets mest tradisjonsrike messe tilbake: Sjøen for alle skal arrangeres for første gang siden 2019. Denne gangen skjer det på Telenor Arena - og publikum kan...

Nyhetsarkiv