NORBOAT

Norboat er Båtbransjeforbundet i Norge. Vi representerer den norske fritidsbåtbransjen. Norboats mål er å skape best mulige ramme-betingelser for båtbransje og båtliv. Norboat er også en høringsinstans og samarbeids- partner for offentlige etater og andre båtlivs-organisasjoner.

Menyknappen finner du alltid i øvre høyre hjørne

Båtbransjen

» Trykk her

Båtbruker

» Trykk her


10 knops grensen for unge båtførere fjernet 1.juli

06.07.2021
Norboat har vært av flere forkjempere for å fjerne 10 knops grensen. I mange år har foreldre til barn under 16 år måttet forholde seg til at barna kun kan kjørebåt under 8 meter, med maks 10 HK...

Gassinstallasjoner i fritidsbåt

07.05.2021
NÅR FIKK DU SJEKKET GASSANLEGGET I DIN BÅT SIST?Gassanlegget om bord er nærmest ferskvare, og skal sjekkes av fagpersoner minimum hvert femte år. Den største utfordringen er at mange...

Fritidsbåtflåten forurenser kun halvparten av først antatt

05.05.2021
Fritidsbåtflåten har blitt kritisert for å representere mer  klimagassutslipp enn både fiske- og fergeflåten. Dette baserer seg selvfølgelig på feil opplysninger, og Norboat er glade for at...

Ny fartsgrense til sjøs fra 15.mai

23.04.2021
Fra 15.mai 2021 innføres nasjonale fartsgrenser til sjøs. I hele Norge blir det etter denne dato ikke lov å føre båt i høyere hastighet enn 5 knop innenfor 50 meter fra badeplasser eller andre...

Fritidsbåtkonferansen 2021

22.04.2021
 Se opptak av hele Fritidsbåtkonferansens innhold her. Sjøfartsdirektoratet har i flere år arrangert Fritidsbåtkonferanse for bransjen, politikere, organisasjoner og andre som er opptatt av...

Nyhetsarkiv