NORBOAT

Norboat er Båtbransjeforbundet i Norge. Vi representerer den norske fritidsbåtbransjen. Norboats mål er å skape best mulige ramme-betingelser for båtbransje og båtliv. Norboat er også en høringsinstans og samarbeids- partner for offentlige etater og andre båtlivs-organisasjoner.

Menyknappen finner du alltid i øvre høyre hjørne

Båtbransjen

BåtbrukerBåtpioneren Roald Skibsrud 

13.11.2019
Gründer Roald Skibsrud gikk bort mandag 4.november i en alder av 81 år. Roald var en av pionerne innen norsk plastbåtindustri og opprettet Skibsplast på Evje i 1957. Bedriften produserte båter...

Midlertidig returordning for kasserte fritidsbåter en suksess?

13.11.2019
Kasserte fritidsbåter representerer både et miljøproblem og et øknomisk problem for grunneiere og kommuner. Norboat stiller spørsmål om dagens midlertidige returordning er optimal?

METSTRADE 2019

06.11.2019
METSTRADE er verdens største og internasjonale bransjetreff, og i dagene 19.-21.november møtes den representanter fra fritidsbåtbransjen i de enorme messehallene til RAI. Tradisjonsrike Amsterdam...

Båtbransjen trenger flere motormekanikere

10.10.2019
Båtbransjen trenger flere motormekanikere og ønsker flere lærlinger! En karriere i båtbransjen er både spennende og variert - og lystbetont.

Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker 

12.09.2019
Norboat er representert i Sakkyndig Råd for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet har i samarbeid med Sakkyndig Råd utarbeidet en handlingsplan mot fritidsbåtulykker. Norboats hovedinnspill har i...

Nyhetsarkiv