BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Norboat ut mot foreslått septiktømmeforbud i ferskt høringssvar

Norboat ut mot foreslått septiktømmeforbud i ferskt høringssvar

12.03.2024

En dårlig prioritering i kampen om å redde Oslofjorden...

Symbolpolitikk

Norboat har sendt inn svar i høringen om forslag om forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden. Vi er meget klare på at dette fremstår en dårlig prioritering i kampen om å redde Oslofjorden, i tillegg til at fremgangsmåten, dersom man først skal innføre dette, er helt feil. Dette får også støtte fra Norboats medlemsbedrifter i en fersk medlemsundersøkelse.

 

Det finnes flere godt kjente og dokumenterte årsaker til Oslofjordens tilstand. Avrenning fra jordbruket, manglende nitrogenrensing i renseanlegg og renseanlegg som flyter over når det regner, er blant de største kildene til Oslofjordens tilstand. Sammenlignet med disse blir septiktømming fra fritidsbåter ikke engang målbart, uavhengig av hvor mye man gjetter at hver fritidsbåt bruker toalettet sitt. Norboat mener helt klart at dette fremstår som et symboltiltak.

 

Her tar man raskeste og enkleste utvei for å kunne skilte med at man har tatt tak i en sak, fremfor å faktisk forsøke å løse problemet, sier Magnus Ryhjell, daglig leder i Norboat.

Foto: Sigbjørn Larsen, Båtmagasinet. 

Dersom et slikt forbud, på tross av dette, likevel skal innføres, mener Norboat at myndighetene begynner i feil ende og at det mangler vesentlig infrastruktur og informasjon som er helt avgjørende.

 

For det første finnes det alt for få tømmestasjoner i Oslofjorden og de er i svært variabel stand. Det finnes heller ingen god oversikt over hvor de befinner seg og hvordan omgivelsene er rundt – altså om du i det hele tatt kommer til med en større båt eller ikke. Det lukter bomturer og omveier lang vei, sier Ryhjell.
 

I tillegg peker Norboat på helt klare økonomiske konsekvenser for båteiere som ikke er hensyntatt og at saken i sin helhet fremstår som lite gjennomtenkt.

 

Folk må i det minste få tid til å tilpasse seg. Å installere dekkstømming på en båt er ikke gjort på et blunk, for ikke å snakke om kostnaden det medfører – for helt vanlige folk, midt i en dyrtid. Så skal vi heller ikke glemme de båtene der det ikke er mulig å installere tømming eller de som ikke har noen tank i det hele tatt. Hva er planen med dem? De blir jo i praksis usalgbare eller får et stort verditap. For meg virker det som dette er litt lite gjennomtenkt, sier Ryhjell.
 

Norboat vil fortsette å følge denne saken tett videre.

 

Du kan lese mer om våre uttalelser om denne saken i Båtmagasinet (OBS! Krever PLUSS abonnement): https://www.batmagasinet.no/miljo-norboat-septik/septiktommeforbud-fra-bater-er-symbolpolitikk/870136