BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Sjøen for Alle 2024 avlyses

Sjøen for Alle 2024 avlyses

19.12.2023

Beslutningen falt i dag

Hit men ikke lenger

Siden sensommeren har Norboats administrasjon jobbet for å re-etablere det vi mener er en riktig og tidstilpasset versjon av Sjøen for alle – på Telenor Arena. Dette har vi gjort ene og alene fordi vi mener at båtbransjen og båtlivet har godt av et felles, nasjonalt startskudd før sesongen – spesielt i 2024. 

I løpet av de siste ukene har vi i tillegg opplevd en ekstra bølge av positivitet rundt Sjøen for alle på Telenor Arena og registrert en rekke påmeldinger. Det er imidlertid slik at antallet påmeldinger og antall solgte kvadratmeter ikke er tilstrekkelig til at vi mener vi kan arrangere en messe vi kan stå inne for. Samtidig tikker klokken raskt mot tidsfristen vi har fått av Telenor Arena for å kunne avlyse med kun et begrenset økonomisk tap.  Av den årsak har vi i dag besluttet å avlyse Sjøen for alle 2024.

Denne beslutningen er tatt med tungt hjerte da vi mener bestemt at vårt nye konsept kunne løftet Sjøen for alle hvis vi hadde fått sjansen. Men – det er nå en gang sånn at man må lytte til markedet og til bransjen.

Eventuelle spørsmål vedrørende avlysningen kan rettes til administrasjonen i Norboat