BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Slik blir du tryggere på vannscooter

Slik blir du tryggere på vannscooter

29.05.2020

De er raske, de er gøyale og de er populære. Vannscootere er pr definisjon en fritidsbåt, og er nå en av de hurtigst voksende båttypene i Norge. I år er det kommet nye regler som også omfatter bruk av vannscooter.

Mer enn 13.000

Det finnes mer enn 13.000 vannscootere i Norge. Her er noen av tingene du må passe på når du ferdes på vannscooter.  

«Til sammen finnes det mer enn 13 000 vannscootere i Norge, og vi regner med at tallet vokser med tusen i løpet av sommeren. Det skjer heldigvis sjelden ulykker knyttet til vannscootere, men som for all annen ferdsel på sjøen er det viktig å følge reglene som gjelder og å tenke sikkerhet,» sier daglig leder Leif Bergaas i Norboat – båtbransjeforbundet i Norge.

Følger man gjeldende regler og noen ekstra sikkerhetsråd, reduserer man sjansen for uhell. 

1. Vis hensyn
Loven sier at fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene. Det betyr blant annet at man ikke skal kjøre raskere enn 5 knop i nærheten av hvor folk bader. Sikkerhetssonen myndighetene har satt er 50 meter. 

«For mange er gleden ved vannscooter knyttet til fart og moro, og det er fint! Men det må skje i områder der man ikke utsetter andre for fare. Samtidig er det god oppførsel på sjøen å senke farten også i nærheten av andre båter,» sier Bergaas.

2. Følg aldersgrensene
Du må du være fylt 16 år for å kunne kjøre vannscooter. Du må også ha båtførerbevis dersom du er født etter 1. januar 1980.

3. Bli venn med vannscooteren
Ingen blir verdensmester på første forsøk. Få gjerne opplæring av forhandleren når du kjøper vannscooteren. Gjør deg godt kjent med vannscooteren og egenskapene den har før du utnytter den på maks kapasitet. Det vil gjøre at du mestrer krevende situasjoner bedre hvis de dukker opp.

4. Bruk sikkerhetsutstyr
I fritidsbåter under 8 meter er det påbudt om bruk av flyteplagg. Vannscootere er ikke et unntak. I tillegg er det fornuftig å benytte dødmannsknapp. Faller du i sjøen, vil motoren stoppe automatisk. Da er det lettere å komme seg på igjen.

5. Sjekk forholdene
Det er viktig at du kjenner området du skal kjøre i. Ta også hensyn til vær og vind, slik at du ikke utsetter deg selv eller passasjerer for unødvendig fare. 

6. Meld fra!
Noen av fjellvettreglene gjelder også på sjøen. Gi beskjed hvor du skal, og når du regner med å være tilbake. 

«I dagens samfunn er vi blitt vant til at vi alltid kan bruke mobilen alle steder. På sjøen er det ikke sikkert at mobilen er tilgjengelig eller virker. Da er det bra om noen vet cirka hvor du befinner deg,» sier Bergaas.