BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

1 million fritidsbåter i Norge

1 million fritidsbåter i Norge

29.06.2020

Etterspørselen etter fritidsbåter er høy og i 2020 passerer vi 1 million fritidsbåter i Norge. Hos bransjeforbundet Norboat forbereder direktør Leif Bergaas seg på en hektisk sommer.

Massemønstring

«Vi er velsignet med en fantastisk skjærgård på 100.000 kilometer og Norge er et stort fritidsbåtland. I sommer forventer vi massemønstring på sjøen og et yrende liv i alle landets gjestehavner, uthavner, fjorder og på øyer og skjær,» sier Leif Bergaas, direktør i bransjeforbundet Norboat.

Båtlivsundersøkelsen for 2018 viste at det var 950.000 båter i Norge, ifølge Norboat vil grensen på 1 million passeres i 2020.

«Med 1 million fritidsbåter det er ingen andre land som har flere fritidsbåter pr. innbygger enn Norge. Det er gledelig å se at interessen er stor i alle segmenter; fra kanoer kajakker til større båter, og i alle landsdeler,» sier Leif Bergaas.

Norgesferie i 2020

Vanligvis er været en viktig driver for båtsalget, men med corona-restriksjonene er det ekstra mange som ønsker å utforske Norges kystlinje i år.

«Nordmenn bruker over 30 milliarder kroner på utenlandsreiser om sommeren, men i 2020 blir det Norgesferie på oss alle sammen. Vi er et folkeferd som har et sterkt forhold til båt og båtliv, og etterspørselen etter både nye og brukte båter er høy. For eksempel ble det i april solgt dobbelt så mange båter på Finn.no som tilsvarende periode i fjor,» sier Leif Bergaas.

"Folkebåten"

Sammen med kajakk og kano har det særlig vært økning i motorbåter uten overnattingsmuligheter de siste årene, og disse utgjør nå mer enn halvparten av båtparken.

«’Folkebåten’ er fire til ni meter med utenbordsmotor. I dette segmentet finner man blant annet skjærgårdsjeeper, RIB-er, daycruisere og bowrider, som er båter som passer til dagsturer, vannsport, fiske og kystliv. En trend er også at større båter enn tidligere leveres med utenbordsmotor, hvor den største i Norge nå er 450 hk,» sier Leif Bergaas.

Fordelt på hovedbåtparken er motorbåt uten overnattingsmulighet mest overrepresentert i Nord-Norge, og seilbåter er mest overrepresentert i Oslo og Akershus og på Østlandet for øvrig. Den største båtparken finner vi på Sør- og Vestlandet hvor nesten en fjerdedel av båtene befinner seg.