BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Norboat ønsker ny daglig leder velkommen

Norboat ønsker ny daglig leder velkommen

04.01.2021

Godt Nytt År

Tiltrer 01.01.2021

Magnus F. Ryhjell tiltrer som ny Daglig Leder i Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge fra og med den 01.januar 2021. Han overtar rollen etter Leif Bergaas. Leif , som har vært daglig leder siden 2014, vil bistå Magnus i en periode, og vil fortsatt være ansatt i Norboat i annen rolle gjennom hele året 2021.

Norboat ønsker Magnus velkommen ved roret.

Les Magnus hilsen til Medlemmene 

I dag er min første dag i ny stilling som daglig leder i Norboat AS – en dag jeg har sett frem imot lenge. Jeg har vært en del av Norboat administrasjonen siden 1/10-2020, så jeg har fått en fin introduksjonsperiode sammen med Leif, Thomas og Christian allerede før jeg i dag tiltrer «på ordentlig».

Helt siden jeg var kun en halv meter lang har jeg tilbrakt mye tid på sjøen. Båt og båtliv er noe jeg alltid har vært veldig glad i - og hatt stor interesse for. Båt er en veldig spennende og interessant bransje, som jeg har fulgt tett i de årene jeg har jobbet i FINN.no med forretningsutvikling innen motor vertikalene. Jeg har god tro på at min erfaring med digitale kundeprosesser fra både båt-, bil-, mc-, og caravan-bransjen er noe Norboat, og dere medlemmer, kan dra stor nytte av. Jeg tror det ligger spennende muligheter på flere områder i båtbransjen, som jeg ønsker at Norboat skal utforske og utvikle. Muligheter som det kanskje er vanskelig for en enkeltaktør å gripe, men som kan bli til noe positivt for mange hvis Norboat ser muligheten, griper den på vegne av sine medlemmer og setter den i system.

I og med at jeg ikke har møtt dere medlemmer enda, så vet jeg ikke nok om hva dere assosierer Norboat med, men jeg ønsker i alle fall at en av de tingene dere forbinder oss med er at vi er proaktive og griper spennende muligheter, som kan skape noe positivt for dere.

Nettopp hva Norboat skal være, hva vi ønsker å bli assosiert med og hva som skal være våre mål for årene 2021, 2022 og 2023, skal vi i administrasjonen og styret nærmere forankre i en strategiplan litt senere i januar. Dette kommer vi tilbake til når denne er på plass. Dersom du imidlertid har din egen oppfatning av dette, eller en eller annen form for innspill rundt hva Norboat bør være, ikke være, gjøre eller ikke gjøre, som du ønsker å dele med meg, så er det bare å ta kontakt.

2021 blir et bra år dere – og jeg ser frem til å ta fatt på det sammen med dere.

Jeg håpet egentlig å slippe å nevne Covid-19 i denne meldingen, men jeg gjør det likevel fordi jeg ønsker å si at jeg gleder meg - og ser virkelig frem til å møte og bli kjent med dere alle sammen. Jeg hadde jo håpet å være svært godt i gang med dette allerede, men pandemien ville det annerledes og jeg har dermed kun møtt noe få av dere. Jeg tror likevel at 2021 blir året der vi legger pandemien bak oss og at vi dermed kan treffes i større grad etter hvert.

Dersom det skulle være noe dere lurer på i mellomtiden eller bare ønsker å si hei så er det bare å rope ut.

Ønsker dere alle sammen en god start på det nye året.


Med vennlig hilsen,

Magnus Frøshaug Ryhjell

Daglig Leder Norboat

+47 97531157 magnus@norboat.no