BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

ICOMIA

ICOMIA

Den internasjonale forbundet for båtbransjeorganisasjonener representerer den globale maritime industrien

ICOMIA

The International Council of Marine Industry Associations - ICOMIA - er den internasjonale bransjeorganisasjonen som representerer den globale maritime industrien. Etablert i 1966 .

Bransjeorganisasjoner fra 35 land er representert i ICOMIA. Med hjelp av støtte fra de ulike lands bransjeorganisasjoner arbeides det med produksjon av dokumenter, retningslinjer og øvrige verktøy for å stimulere til vekst i bransjen, med målsetningen om at flest mulig skal få oppleve båtlivets gleder i et rent og trygt miljø. Med bidrag fra de ulike landene produseres det regelmessige bransjestatistikker som viser utviklingen i fritdsbåtbransjen. 

På jakt etter statistikker og andre dokumenter?

ICOMIA biblioteket inneholder verdifull informasjon og nyttige data vedrørende den globale marine fritidsbåtindustrien. Dokumentene er gratis for ICOMIA medlemsorganisasjoner.

Som Norboat medlem får du tilgang til informasjon og statistikker ved å logge deg inn. Alt dette er samlet under menypunktet Medlemsfordeler.