BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Utdanning og karriere

Utdanning og karriere

Spennende og varierte jobbmuligheter i maritime miljøer

Et hav av muligheter

Gøy på vannet! -men det blir tøffe tak også...

Har du noen gang tenkt på hvilke jobbmuligheter som finnes i båtbransjen? Som motormekaniker, dataelektriker, trebåtbygger, komposittbåtbygger, plastformer eller seilmaker, får du en spennende og viktig jobb. Ikke bare bidrar du til at andre får det gøy på vannet - enda viktigere er det at du også gjør ditt for sikkerheten til sjøs, både for fritidis-, fiske-, og handelsflåten. Uansett hvilket maritimt fag du velger å satse på, går du en interessant og variert fremtid i møte. Oppgavene er like mangfoldige som sjølivet! 

Kast loss for en spennende fremtid!

Norboat viser deg vei

Båtbransjen er opptatt av rekruttering Vi jobber for at flere skal se de spennende jobbmulighetene båtbransjen byr på. Dersom du lurer på noe vedrørende maritim utdanning, eller jobbmuligheter i båtbransjen, er du velkommen til å kontakte oss, så skal vi hjelpe deg etter beste evne. Vi har også god kontakt med opplæringskontorene rundt om i landet, og samarbeider med skolene som tilbyr yrkesfag rettet mot båtbransjen.

Vi anbefaler at du leser brosjyren vår som enkelt beskriver de ulike fagene innen båtbransjen, samt beskriver utdanningsløpene. 

På nettstedet utdanning.no kan du lese beskrivelser av alle mulige ulike utdanningsløp. Søk f.eks. på båtbygger, trebåtbygger, motormekaniker, seilmaker, dataelektroniker, plastmekaniker osv. 

På nettsiden vilbli.no kan du også lese mer om de ulike utdanningsløpene

 

Trykk på bildet under for å se intervjuer


Båtinteressen og faget

Det som er så fint med båtbransjen er...

Kast loss for en spennende fremtid!


Lærling i Båtbransjen

En karriere i båtbransjen er både spennende og variert – og lystbetont. – Vi tok inn vår første lærling i 2008, og han ble fast ansatt og jobber hos oss ennå, forteller Morten Foss hos Båt...