BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Installasjonsveiledning Litium batterier

Installasjonsveiledning Litium batterier

Norboat har, sammen med Sjøfartsdirektoratet og aktører fra fritidsbåtbransjen, utarbeidet en norsk installasjonsveiledning om bruk av Litiumbatterier i fritidsbåt, -i mangel av en harmonisert, internasjonal standard. 

Bakgrunn

Det finnes pr i dag ingen ISO-standard for installasjon av litiumbatterier i fritidsbåter. Det er publisert en Technical Specification ISO / TS 23625 som omhandler installasjon og bruk av litiumbatteri. Dette vil mest sannsynlig bli forløperen til en harmonisert ISO-standard for bruk av litiumbatterier. Denne veiledning bruker derfor ISO / TS 23625 som grunnlag og er et dokument man bør sette seg inn i. Innholdet i denne kan ses i vedlegg 1.
Fritidsfartøy skal bygges og CE-merkes i henhold til forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv (fritidsbåtforskriften). Grunnleggende krav til konstruksjon og produksjon fremgår av forskrift vedlegg 1A.
Produsenten må vurdere mulige risikoer for å identifisere hvilke grunnleggende krav som er relevante. Løsninger og krav som ikke dekkes av harmonisert standard må dokumenteres detaljert i teknisk dokumentasjon for å vise at de grunnleggende kravene er oppfylt.
Veiledning som her er utarbeidet dekker installasjon ved produksjon og ombygging, men er ikke juridisk bindende. Den er ment som hjelp til å vurdere om de grunnleggende kravene er oppfylt ved installasjon av litiumbatteri og er et eksempel på hvordan man kan installere og dokumentere tilstrekkelig.
Veiledningen er laget i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet som er en tilsynsmyndighet og ansvarlig for håndheving av regelverket. Sjøfartsdirektoratet kan kontaktes vedrørende tolkning og forståelse av regelverket.

Bidragsytere

Veiledningen er bygget på informasjon med utgangspunkt i teknologi kjent for arbeidsgruppen i 2020. Vi har kun sett på produkter som er tilgjengelig i markedet.

Følgende aktører har vært bidragsytere i prosessen:

Inventas as: Torgeir Bråtane fra Inventas i Kristiansand har lang erfaring med å bistå norske båtbyggere i ulike prosesser og utviklingsprosjekter. Han har hatt rollen som prosjektleder. 

Norboat as: Thomas Nicolai Bjønness jobber tett på alle bransjens aktører som medlemsansvarlig i Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge

Sjøfartsdirektoratet: José Ventura m.fl jobber i Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtavdeling, med ansvar for regelverk.

Farco as: Håkon Ingvaldsen har lang erfaring med batteriteknologi, ladeteknologi og varmesystemer for fritidsbåt og andre segmenter.

Evoy as: Audun Eskeland jobber med fagansvar for utvikling av elektriske fremdriftsmotorer for både innenbords og utenbords installasjon.  

 

Spørsmål knyttet til regelverk, ISO standarder og CE merking kan rettes til Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtavdeling på telefon: 52 74 50 00

Spørsmål knyttet til Veiledningen, eller andre spørsmål knyttet til fritidsbåt og fritidsbåtbransjen kan rettes til Thomas i Norboat på telefon: 905 29 911