BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

To av tre nordmenn vil ha sjøvett inn på timeplanen

To av tre nordmenn vil ha sjøvett inn på timeplanen

29.06.2020

To av tre nordmenn mener at sjøvett burde være en del av grunnskoleopplæringen, viser en ny undersøkelse. 

Sjøvett inn i skolen

To av tre nordmenn mener at sjøvett burde være en del av grunnskoleopplæringen, viser en ny undersøkelse. «Vi håper politikerne hører på flertallet,» sier Leif Bergaas i Norboat – båtbransjeforbundet i Norge.

64 prosent av befolkingen, svarende til to av tre nordmenn, synes den offentlige skolen bør stå for undervisning i sjøvett og båtføring i Norge, viser en undersøkelse Sentio har gjennomført for Norboat – båtbransjeforbundet i Norge.

For fem år siden stilte 43 prosent seg positive til at sjøvett burde være en del av timeplanen, ifølge en undersøkelse fra InFact på oppdrag for Norboat.

Vi har lenge hatt et nødvendig fokus på trafikksikkerhet for barn og unge som en del av grunnskolen. Økt fokus på sjøvett vil ha fordelaktige konsekvenser, og det er gledelig å se at støtten for dette øker i den norske befolkningen. Nå håper vi at politikerne hører på flertallet,” sier daglig leder i Norboat, Leif Bergaas.

Sikkerhetsstatistikken for fritidsbåter er god. Færre omkommer i fritidsbåter nå enn før ifølge Sjøfartsdirektoratet. Men sjøvett handler om mer enn bare fritidsbåt. 

Kystnasjonen Norge

Norge er en kystnasjon og vi er heldige som har en lang skjærgård, dype fjorder og mange øyer. Sjøvett for barn og unge vil handle om generell sikkerhet ved sjøen og i båt. Det er viktig å kjenne til sikkerhetsrutiner og gode vaner i forbindelse med ferdsel på vannet, og erfaringen og kunnskapen man får som ung tar man videre med seg resten av livet,” sier Bergaas.

Vestland og Nordland er spesielt opptatt av sjøvett

I fylkene Vestland og Nordland vil henholdsvis 70,5 prosent og 72, 5 prosent ha sjøvett inn på timeplanen. At interessen for båtsikkerhet er stor på Vestlandet og i Nord overrasker ikke Bergaas.

Dette er fylker med lang kystlinje og dermed mye ferdsel både i og ved sjøen. Det er klart at sjøvett er mer aktuelt her enn i innlandsfylker,” sier Bergaas.