BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Sjøen for Alle 2022 avlyses

Sjøen for Alle 2022 avlyses

05.11.2021

Pressemelding fra Norges Varemesse

Usikker varetilgang

Sjøen for Alle var planlagt gjennomført i mars 2022, men arrangøren melder nå at båtmessen er avlyst.

I øyeblikket er båtbransjen i gang med å jobbe seg gjennom listen for restordre og fylle opp lagrene igjen. Det rår usikkerhet blant flere store aktører om hvorvidt man får tilgang til nok båter til å stille på en messe så tidlig som mars 2022. Dette er den viktigste grunnen til at flere ikke har mulighet å delta på Sjøen for alle 2022.

 

"Med bakgrunn i ovennevnte må vi dessverre avlyse Sjøen for Alle 2022. På linje med mange bransjer lider også båtbransjen av et globalt transportsystem som har blitt hardt rammet etter lang tids nedstenging i flere land. Begrenset tilgang til varer gjør at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre en båtmesse i det formatet og den kvaliteten som både publikum og utstillere ønsker", sier Per Sårheim, prosjektleder for Sjøen for Alle hos Norges Varemesse.
"Siste helgen i oktober arrangerte vi Oslo Motor Show, og satte publikumsrekord med nesten 50 000 besøkende. Det er ingen tvil om at folk har savnet store arrangement, det viser den enorme publikumsinteressen. Sjøen for Alle skal komme sterkt tilbake i 2023", sier Sårheim.
Avgjørelsen er tatt i samråd med bransjeorganisasjonen Norboat, som er eier av Sjøen for Alle.