BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Norboat gratulerer Jarlsø Marina

Norboat gratulerer Jarlsø Marina

11.05.2022

I tovlte time har Jarlsø Marina fått forlenget leiekontrakten

I tolvte time

Det siste året har Jarlsø Marina levd i uvisshet om hvordan fremtiden blir. Gleden var derfor stor da eiendomsselskapet på Jarlsø i tolvte time innvilget Jarlsø Marina ett år forlenget leie.  Etter sigende ønsker eiendomsselskapet på Jarlsø å utvide med flere boliger, hvilket betyr at Jarlsø Marina må flytte, spørsmålet er bare hvor. Det er få tomter tilgjengelig som kan omreguleres til maritim næring og som innehar de mulighetene Jarlsø Marina trenger for å kunne flytte driften til ny lokalisasjon. 

Jarlsø Marina har vært medlem i Norboat i mange år, og er en viktig bidragsyter innen maritim næring i Oslofjorden, og er regionens største Volvo Penta aktør med innendørs lagring til opptil 80 fots lange fartøy, og travellift som løfter 75 tonn. På kundelisten er både private yachter, mindre  båter og en rekke viktige instanser som politi, redningsselskapet m.fl. 

Bred politisk støtte

Jarlsø Marina har så vidt Norboat kjenner til bred politisk støtte i Tønsbergregionen. Innehaver Terje Jensen håper nå at politikerne kan omregulere deler av Essotomten på Vallø til maritim næring, slik at Jarlsø Marina kan starte opp nytt og enda større på Vallø, kun et steinkast unna dagens lokaler.

Norboat gratulerer Terje og hans øvrige ansatte med forlengelsen på leiekontrakten, slik at arbeidsplassene består og Jarslø Marina kan fokusere på videre drift istedenfor nedleggelse. Samtidig krysser vi fingre for kjappe politiske prosesser i Jarlsø Marinas favør. 

På bildet under, fra venstre: butikksjef Morten Solgaard og daglig leder Terje Jensen