BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Sjøen for Alle utsettes til 2024

Sjøen for Alle utsettes til 2024

11.10.2022

Les pressemelding fra arrangør

Besluttet utsatt til 2024

I samråd med Norboat har Nova Spektrum nå sendt ut pressemelding om at sjøen for alle ikke gjennomføres i 2023. Sjøen for alle 2023 har hatt lav oppslutning av ulike årsaker. Flere av bransjeaktørene har anbefalt Nova Spektrum å heller satse på Sjøen for alle i 2024. Norboat synes selvsagt dette er trist, da Sjøen for alle er en fin kickstart på båtsesongen og gir båtlivet god blest og mye omtale. Last ned hele pressemeldingen under eller les i neste kolonne.

 

Pressemelding fra Nova Spektrum

"Etter god dialog med de største aktørene i bransjen er det besluttet å flytte neste års arrangement til 2024. Avgjørelsen er tatt i samråd med bransjeorganisasjonen Norboat, som er
eier av Sjøen for Alle. Sjøen for Alle er Norges største utstyrs- og båtmesse, og representerer en populær møteplass for alle som elsker båtlivet.
Arrangementet flyttes med ett år for å oppnå en enda bedre og bredere deltakelse fra ulike utstillere. Flere av disse opplever fremdeles utfordringer i forsyningslinjene som følge av to år med pandemi, konflikten i Ukraina og de økte energiprisene. I tillegg forventer bransjen at de
makroøkonomiske utsiktene også vil påvirke næringen fremover i tid.
Ny dato for Sjøen for Alle er 2024 blir publisert på sjøenforalle.no. Arrangementet finner sted på NOVA Spektrum."


Kontaktpersoner:
Per Sårheim
Prosjektleder Nova Spektrum
Tlf: 995 273 82


Magnus Frøshaug Ryhjell
Daglig leder Norboat
Tlf: 975 31 157