BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Midlertidig returordning for kasserte fritidsbåter

Midlertidig returordning for kasserte fritidsbåter en suksess?

13.11.2019

Kasserte fritidsbåter representerer både et miljøproblem og et øknomisk problem for grunneiere og kommuner. Norboat stiller spørsmål om dagens midlertidige returordning er optimal?

Ordningen utvides

I 2017 vedtok Stortinget vedtak om en tilskuddsordning for håndtering av kasserte fritidsbåter, hvor både båteiere og mottak kan få tilskudd fra Miljødirektoratet.
To år senere har mer enn 20.000 båter har blitt levert til godkjente mottak over hele landet.

Med forsvarlig destruering og gjenbruk har tiltaket resultert i mindre forsøpling og forurensning i naturen.

Stortinget mener ordningen har fungert såpass godt at den fra 2020 utvides til også å gjelde aluminiumsbåter og båter med kjøl og ballast av metall.

Ikke optimalt

Norboat mener det er bra at returordningen for kasserte fritidsbåter fortsetter, samt at den nå utvides til å gjelde flere skrogmaterialer. Imidlertid mener vi at dette kun er et steg i riktig retning.

Ordningen fungerer fint for mindre fritidsbåter, som eier selv kan transportere enkelt på tilhenger til nærmeste godkjente mottak. Dagens ordning representerer dessverre ingen god løsningen  for retur av større fritidsbåter, da kostnadene ved transport av båten i stor grad overstiger tilskuddet på 1000kr.

Norboat mener at størrelsen på tilskuddet som blir utbetalt den enkelte båteier må sees i sammenheng med størrelsen på båten og de medfølgende transportutgiftene eier har.

Hvert år blir kasserte fritidsbåter henslengt på ulike bøyer og brygger. Disse ender opp som grunneiers eller kommunens problem istedenfor at båtens rettmessige eier rydder opp, og representerer således både et økonomisk og miljømessig problem. 

Et obligatorisk fritidsbåtregister vil bidra til å løse dette, da det vil være vanskeligere for eier å fraskrive seg ansvaret. Et obligatorisk fritidsbåtregister vil også kunne være en fornuftig måte å finansiere en mer fornuftig og permanent returordning for kasserte fritidsbåter.